Implant EX-PRESS w leczeniu jaskry

lek. Aleksandra Duchowska

prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Aleksandra Duchowska, Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego, Łódź, e-mail: duchowska@interia.eu

Coraz częściej stosowanym zabiegiem w chirurgii jaskry jest zabieg filtrujący z implantem EX-PRESS. Ze względu na inwazyjność najczęściej bywa on przeprowadzany w zaawansowanych stadiach jaskry z postępującą neuropatią, również u pacjentów po przebytych nieskutecznych zabiegach przeciwjaskrowych w przeszłości.1 Czynnikami zachęcającymi do sięgania po to rozwiązanie są m.in. wysoki odsetek powodzenia zabiegu, jego przewidywalność i krótki czas trwania, mniejsze ryzyko wystąpienia istotnych klinicznie powikłań oraz szybka rekonwalescencja pacjentów.2-3

Rys historyczny

Implant EX-PRESS został opracowany przez firmę Optonol Ltd. pod pierwotną nazwą Ex-PRESS Mini Glaucoma Shunt i otrzymał akceptację Food and Drug Administration (FDA) w marcu 2002 r.2-3 Początkowo wszczepiano go pod spojówkę, jednak efekty zabiegu nie były w pełni zadowalające z powodu powtarzających się erozji i perforacji spojówki nad implantem, a także przemieszczenia się implantu oraz hipotonii związanej z nadmierną filtracją.3

W kwietniu 2005 r. na łamach „Journal of Glaucoma” Dahan i Carmichael przedstawili wyniki obserwacji pacjentów, u których implantowali EX-PRESS pod wypreparowany płatek twardówki.4 Zastosowana przez nich metoda zwiększyła bezpieczeństwo zabiegu i ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis implantu

Cztery charakterystyczne elementy budowy zapewniają implantowi funkcjonalność (ryc. 1):

Technika zabiegu

Implantacja urządzenia jest przeprowadzana z dostępu ab externo w znieczuleniu okołogałkowym lub miejscowym w zależności od profilu pacjenta i preferencji chirurga.3 Jeżeli istnieje konieczność, można [...]

Wskazania

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) implant EX-PRESS może być stosowany w leczeniu operacyjnym jaskry pierwotnej i wtórnej otwartego kąta, jaskry normalnego ciśnienia, [...]

Skuteczność a powikłania

Wiele prac badawczych potwierdza skuteczność implantu EX-PRESS w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego; podkreśla się jego wartość u chorych po przebytych zabiegach filtrujących w przeszłości.2,3,7,8 Jednak [...]

Podsumowanie

Poszukiwanie nowych metod operacyjnych w chirurgii jaskry ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów. Operacja przeciwjaskrowa z zastosowaniem implantu EX-PRESS jest skuteczna i bezpieczna, [...]
Do góry