Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo,

myślę, że śmiało można powiedzieć, że każdy kolejny badany przez nas pacjent to inna choroba, inny przypadek, inna historia i inny problem do rozwiązania. Dlatego bieżący numer „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy zróżnicować tematycznie nieco bardziej niż dotychczas, czyniąc z niego prawdziwy koktajl zagadnień okulistycznych. Zajmiemy się więc zaleceniami National Institute for Health and Care Excellence (NICE) z listopada 2017 roku dotyczącymi jaskry pierwotnej otwartego kąta oraz ich porównaniem z wytycznymi PTO, przeprowadzimy ocenę korelacji między grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki zmierzonych za pomocą skaningowego polarymetru laserowego (GDx) a progiem czułości siatkówki w standardowej automatycznej perymetrii u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta, przyjrzymy się zagadnieniom związanym z farmakoterapią w bakteryjnych chorobach gałki ocznej, przeanalizujemy także najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty, diagnostyki i korekcji astygmatyzmu. To nie wszystko! Zajrzymy bowiem na dno oka, aby przyjrzeć się rzadko spotykanemu zespołowi ostrego idiopatycznego poszerzenia plamy ślepej (AIBSE), zanikowi girlandowatemu, oraz prześledzimy możliwe powikłania po terapii retinopatii wcześniaków.

Jak widać, tematyka szeroka i bardzo interesująca, a co najważniejsze – znajdująca odbicie w naszej codziennej praktyce. Sądzę, że każdy z naszych Czytelników znajdzie coś dla siebie, coś, co szczególnie go intryguje i ciekawi. Trudno też wskazać konkretny artykuł, który można by uznać za najważniejszy, gdyż wszyscy Autorzy, których zaprosiliśmy do współpracy przy tworzeniu bieżącego numeru, opisują dane zagadnienia z dużym znawstwem tematu, prezentując wyłącznie te aspekty wybranych jednostek chorobowych, które dla nas – okulistów – wydają się najbardziej istotne. Przypuszczam, że zarówno ci z Państwa, którzy zajmują się głównie terapią zachowawczą, jak i osoby pasjonujące się leczeniem chirurgicznym z równą uwagą zapoznają się z przygotowanym przez nas materiałem.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć o niezwykle ważnej dla nas wszystkich konferencji, jaką jest tegoroczny Zjazd Okulistów Polskich w Katowicach. Jestem przekonany, że dzięki obecności wybitnych wykładowców zarówno z kraju, jak i z zagranicy tematyka najbliższego zjazdu będzie szczególnie interesująca. Przewidywana szeroka paleta ciekawych kursów i prognozowana liczba uczestników zapewne również spowodują, że wielu naszych Czytelników weźmie w nim udział. Mam nadzieję, że wzajemna wymiana doświadczeń nie tylko pogłębi naszą wiedzę, ale również pomoże zacieśnić współpracę między ośrodkami i nawiązać nowe kontakty. To bez wątpienia miejsce, gdzie nikogo z nas nie powinno zabraknąć!

Do góry