Dostęp Otwarty

Podstawy laserowej korekcji wad wzroku

dr n. med. Katarzyna Skonieczna1
lek. Estera Igras2, FRCOphth, MRCOphth, FEBO
lek. Barbara Czarnota-Nowakowska3

1Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie

2Klinika Okulistyczna Optegra w Szczecinie

3Klinika Okulistyczna Optegra w Poznaniu, Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

Adres do korespondencji: dr n. med. Katarzyna Skonieczna, Klinika Okulistyczna Optegra, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa; e-mail: k.skonieczna@optegra.com.pl

Zwiększenie precyzji laserowej korekcji, zmniejszenie ryzyka zabiegu oraz zapewnienie komfortu pooperacyjnego, pozwalającego na szybki powrót do codziennego funkcjonowania, zwiększyły zainteresowanie pacjentów nowoczesnymi metodami korekcji wad wzroku.

Small skonieczna katarzyna opt

dr n. med. Katarzyna Skonieczna

Small estera igras opt

lek. Estera Igras

Small czarnota barbara opt

lek. Barbara Czarnota-Nowakowska

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstaw laserowej korekcji wad wzroku.

Materiał i metody

Przeprowadzono obszerny przegląd piśmiennictwa z lat 1987-2017 dokonany za pośrednictwem bazy danych PubMed. Publikacje opisujące i porównujące wszystkie techniki laserowej korekcji wad wzroku zostały zidentyfikowane i podsumowane. W niniejszym artykule poglądowym zaprezentowaliśmy historię laserowej korekcji wzroku, badania kwalifikacyjne pacjentów, techniki chirurgiczne oraz długoterminowe wyniki i komplikacje tego typu zabiegów.

Wyniki

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku dzielą się na powierzchniowe i głębokie. Do zabiegów powierzchniowych zaliczamy: PRK (photorefractive keratectomy), LASEK (laser-assisted subepithelial keratomileusis), EBK (epithelial Bowman’s keratectomy), epiLASIK i transPRK. Zabiegi głębokie to LASIK (laser in situ keratomileusis) i femtoLASIK oraz ReLEx SMILE. Wykorzystując monowizję oraz metodę LBV (laser blended vision) lub Presbyond, można również korygować starczowzroczność u pacjentów po 40 roku życia. Dzięki nowej technologii laserowa chirurgia refrakcyjna przyniosła znaczne zwiększenie bezpieczeństwa, skuteczności i przewidywalności wyników chirurgicznych.

Wnioski

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku są skutecznymi i bezpiecznymi metodami leczenia krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu i prezbiopii.

Omówienie

Nieskorygowane wady wzroku, obok zaćmy, są główną przyczyną ślepoty na świecie.1 Prawidłowa korekcja tych wad ma kluczowe znaczenie dla naszych pacjentów. Umożliwia ona codzienne funkcjonowanie, m.in. pracę przy komputerze, prowadzenie samochodu i uprawianie sportów. Niestety nie każdą wadę wzroku można skorygować okularami. Taka sytuacja występuje w przypadku różnowzroczności i nietolerancji korekcji cylindrycznej. Bardzo wielu pacjentów nie toleruje lub nie chce nosić soczewek kontaktowych ze względu na dyskomfort po całym dniu noszenia czy wysokie koszty ich zakupu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na zabiegi chirurgii refrakcyjnej. Do nowoczesnych metod chirurgii refrakcyjnej można zaliczyć laserową korekcję wady wzroku, wszczepianie soczewek fakijnych oraz refrakcyjną wymianę soczewki. Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku można podzielić na powierzchniowe i głębokie.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do laserowej korekcji wad wzroku

Kwalifikując pacjenta do zabiegu, trzeba pamiętać, że do każdego należy podejść indywidualnie. Podczas wyboru metody korekcji wady wzroku należy się zawsze upewnić, jakie są wymagania i oczekiwania pacjenta, wziąć pod uwagę wykonywany przez niego zawód i uprawiane sporty oraz hobby. Do zabiegu kwalifikowane są tylko osoby ze stabilną wadą wzroku. Zabiegi laserowej korekcji wady wzroku umożliwiają korekcję krótkowzroczności do -12,00 D, nadwzroczności do +6,50 D i astygmatyzmu do 6,00 D.2,3 W korekcji krótkowzroczności rogówka jest ścieńczana i wypłaszczona centralnie. W korekcji nadwzroczności laser działa na obwodowej części rogówki, uwypuklając i zwiększając krzywizny rogówki po zabiegu.

Podczas kwalifikowania do zabiegu jednym z podstawowych badań jest tomografia rogówki przy użyciu aparatu Pentacam. Jest to złoty standard diagnostyki grubości i kształtu przedniej i tylnej powierzchni rogówki. Dzięki analizom dokonanym za pomocą tego aparatu możliwe jest wykluczenie pacjentów ze stożkiem rogówki lub forme fruste keratoconus, czyli stanem rogówki predysponującym do ektazji po zabiegu. Do zabiegu kwalifikowane są osoby z rogówką grubszą niż 460 µm. Przeciwwskazania do zabiegu można podzielić na bezwzględne i względne (tab. 1), jednak w zależności od ośrodka i doświadczenia chirurga mogą się one nieco różnić.

Jednym z częstszych powodów zgłaszania się pacjentów na zabieg laserowej korekcji wad wzroku jest nietolerancja soczewek kontaktowych lub brak możliwości ich aplikacji. Należy podkreślić, że zabiegi laserowej korekcji są znacznie bezpieczniejszą metodą korekcji wad wzroku niż powszechnie stosowane soczewki kontaktowe. Ryzyko zakażenia w czasie zabiegu jest mniejsze niż podczas noszenia soczewek kontaktowych przez ponad rok i wynosi zaledwie 0,035%.4,5