Podstawy laserowej korekcji wad wzroku

dr n. med. Katarzyna Skonieczna1
lek. Estera Igras2, FRCOphth, MRCOphth, FEBO
lek. Barbara Czarnota-Nowakowska3

1Klinika Okulistyczna Optegra w Warszawie

2Klinika Okulistyczna Optegra w Szczecinie

3Klinika Okulistyczna Optegra w Poznaniu, Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

Adres do korespondencji: dr n. med. Katarzyna Skonieczna, Klinika Okulistyczna Optegra, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa; e-mail: k.skonieczna@optegra.com.pl

Zwiększenie precyzji laserowej korekcji, zmniejszenie ryzyka zabiegu oraz zapewnienie komfortu pooperacyjnego, pozwalającego na szybki powrót do codziennego funkcjonowania, zwiększyły zainteresowanie pacjentów nowoczesnymi metodami korekcji wad wzroku.

Cel pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstaw laserowej korekcji wad wzroku.

Materiał i metody

Przeprowadzono obszerny przegląd piśmiennictwa z lat 1987-2017 dokonany za pośrednictwem bazy danych PubMed. Publikacje opisujące i porównujące wszystkie techniki laserowej korekcji wad wzroku zostały zidentyfikowane i podsumowane. W niniejszym artykule poglądowym zaprezentowaliśmy historię laserowej korekcji wzroku, badania kwalifikacyjne pacjentów, techniki chirurgiczne oraz długoterminowe wyniki i komplikacje tego typu zabiegów.

Wyniki

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku dzielą się na powierzchniowe i głębokie. Do zabiegów powierzchniowych zaliczamy: PRK (photorefractive keratectomy), LASEK (laser-assisted subepithelial keratomileusis), EBK (epithelial Bowman’s keratectomy), epiLASIK i transPRK. Zabiegi głębokie to LASIK (laser in situ keratomileusis) i femtoLASIK oraz ReLEx SMILE. Wykorzystując monowizję oraz metodę LBV (laser blended vision) lub Presbyond, można również korygować starczowzroczność u pacjentów po 40 roku życia. Dzięki nowej technologii laserowa chirurgia refrakcyjna przyniosła znaczne zwiększenie bezpieczeństwa, skuteczności i przewidywalności wyników chirurgicznych.

Wnioski

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku są skutecznymi i bezpiecznymi metodami leczenia krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu i prezbiopii.

Omówienie

Nieskorygowane wady wzroku, obok zaćmy, są główną przyczyną ślepoty na świecie.1 Prawidłowa korekcja tych wad ma kluczowe znaczenie dla naszych pacjentów. Umożliwia ona codzienne funkcjonowanie, m.in. pracę przy komputerze, prowadzenie samochodu i uprawianie sportów. Niestety nie każdą wadę wzroku można skorygować okularami. Taka sytuacja występuje w przypadku różnowzroczności i nietolerancji korekcji cylindrycznej. Bardzo wielu pacjentów nie toleruje lub nie chce nosić soczewek kontaktowych ze względu na dyskomfort po całym dniu noszenia czy wysokie koszty ich zakupu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na zabiegi chirurgii refrakcyjnej. Do nowoczesnych metod chirurgii refrakcyjnej można zaliczyć laserową korekcję wady wzroku, wszczepianie soczewek fakijnych oraz refrakcyjną wymianę soczewki. Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku można podzielić na powierzchniowe i głębokie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kryteria kwalifikacji pacjentów do laserowej korekcji wad wzroku

Kwalifikując pacjenta do zabiegu, trzeba pamiętać, że do każdego należy podejść indywidualnie. Podczas wyboru metody korekcji wady wzroku należy się zawsze [...]

Lasery stosowane w chirurgii refrakcyjnej

Zabiegi z wykorzystaniem lasera są integralną częścią pracy chirurga refrakcyjnego. W chirurgii refrakcyjnej stosowane są dwa rodzaje laserów – ekscymerowy i femtosekundowy.

Zabiegi powierzchniowe

Zabiegi powierzchniowe polegają na usunięciu lub odsunięciu nabłonka rogówki, a następnie – przy użyciu lasera ekscymerowego – modyfikacji krzywizny rogówki. Zabiegi [...]

Zabiegi głębokie

Do głębokich zabiegów laserowej korekcji wzroku należą: femtoLASIK i LASIK oraz ReLEx SMILE.

Porównanie zabiegów powierzchniowych i głębokich

Zabiegi głębokie pozwalają na korekcję znacznie większych wad wzroku w porównaniu z zabiegami powierzchniowymi. Można nimi korygować wady od -12,00 do +6,50 D [...]

Korekcja starczowzroczności

Starczowzroczność, zwana również prezbiopią, to schorzenie dotykające pacjentów w 40-45 roku życia, polegające na obniżeniu ostrości widzenia z bliska. Prezbiopia spowodowana jest utratą [...]

Podsumowanie

Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku są obecnie coraz popularniejszą metodą i niejednokrotnie pozwalają na korekcję wad, których nie można korygować za pomocą [...]

Do góry