Temat numeru

Laserowe leczenie chorób obturacyjnych naczyń siatkówki

lek. Patrycja Kuklo
lek. Michał Kuklo

dr n. med. Janusz Pieczyński

lek. Magdalena Janczewska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Adres do korespondencji: lek. Patrycja Kuklo, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, e-mail: patrycjapucilowska@wp.pl

  • W artykule szczegółowo omówiono zagadnienia związane z najnowszą wiedzą na temat współczesnej laseroterapii siatkówki w retinopatii cukrzycowej, różnych rodzajach zakrzepów żyły środkowej siatkówki i zatorów tętnicy środkowej siatkówki
  • Laseroterapia jest stosowana samodzielnie lub jako składowa leczenia w połączeniu z iniekcjami doszklistkowymi preparatów anty-VEGF i steroidów

Choroby obturacyjne naczyń siatkówki to grupa schorzeń, których podłożem jest niedrożność naczyń krwionośnych siatkówki powodująca jej niedotlenienie i w konsekwencji obniżenie ostrości wzroku wśród pacjentów w średnim i starszym wieku. Rokowanie co do ostatecznej ostrości wzroku pacjenta zależy od czasu trwania objawów, rodzaju i lokalizacji zamkniętego naczynia krwionośnego, a tym samym powierzchni zajętej siatkówki. Z tego powodu rodzaj i intensywność leczenia ustalane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Jedną z wielu możliwych form leczenia jest laseroterapia siatkówki. Niniejszy artykuł ma zaktualizować wiedzę na temat współczesnej laseroterapii siatkówki w chorobach obturacyjnych naczyń siatkówki.

Rodzaje laserów stosowanych w leczeniu chorób siatkówki

Laseroterapia siatkówki po raz pierwszy została zastosowana w latach 50. ubiegłego wieku przez Meyera-Schwickeratha z wykorzystaniem lasera ksenonowego firmy Zeiss1. Od tamtego czasu nastąpił radykalny rozwój laseroterapii z wprowadzeniem do powszechnego stosowania laserów okulistycznych o różnym źródle fali laserowej, takich jak: laser argonowy (514 nm), laser rubinowy (694,3 nm), laser ksenonowy (647,1 nm i 676,4 nm), żółty laser (577 nm), zielony laser Nd:Yag (druga harmoniczna – 532 nm) oraz laser mikropulsowy (żółty 577 nm i zielony 532 nm). Zastosowanie tych laserów poprawiło skuteczność leczenia powikłań okulistycznych związanych z chorobami obturacyjnymi siatkówki i polepszyło rokowanie co do zachowania widzenia kosztem jednoczesnego i trwałego działania destrukcyjnego w miejscu zastosowania lasera. Wyjątkiem w tej grupie jest laser mikropulsowy niepowodujący uszkodzeń siatkówki. Pozostałe lasery generują wiązkę światła absorbowaną przez nabłonek barwnikowy siatkówki, melaninę błony naczyniowej oraz hemoglobinę. W wyniku działania impulsu laserowego następuje wzrost temperatury okolicznych tkanek, w tym warstwy sensorycznej siatkówki, a przy agresywniejszym doborze parametrów efekt sięga do warstw wewnętrznych siatkówki.

Mechanizm działania laserów w leczeniu chorób siatkówki

Efektem działania laserów jest głównie oparzenie termiczne z wtórnym tworzeniem się blizny na poziomie nabłonka barwnikowego, uszkodzenie siatkówki sensorycznej oraz położonej poniżej błony naczyniowej. Wielkość obszaru bliznowacenia zmienia się w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa (DR – diabetic retinopathy) jest jednym z głównych powodów pogarszania ostrości wzroku w populacji osób w wieku produkcyjnym. Podział kliniczny DR obejmuje [...]

Laseroterapia w zakrzepach żyły środkowej siatkówki

Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO – central retinal vein occlusion) jest schorzeniem, którego przyczyną jest tworzenie się zakrzepu najczęściej na poziomie [...]

Laseroterapia w zatorach tętnicy środkowej siatkówki

Do chorób obturacyjnych siatkówki zamykających naczynia tętnicze należy między innymi zator tętnicy środkowej siatkówki (CRAO – central retinal artery occlusion). Aktualna [...]

Podsumowanie

Rozwój wiedzy na temat działania laserów w obrębie siatkówki oraz ich efektów długoterminowych pozwala na coraz mniej niszczącą i bardziej selektywną terapię laserową [...]

Do góry