Kosmetyczne soczewki kontaktowe – potencjalne zagrożenie dla wzroku?

lek. Anna Kubicz

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Anna Kubicz, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny we Wrocławiu, ul. Stawowa 12, 50-018 Wrocław, e-mail: info@okulisci.wroclaw.pl

  • Rynek soczewek kosmetycznych stale się rozwija, podobnie jak ich sprzedaż internetowa, która nie zawsze pozwala na odpowiednią kontrolę
  • W celu zapobiegania wystąpieniu poważnych powikłań okulistycznych, które niestety się zdarzają podczas użytkowania soczewek dekoracyjnych, z pewnością konieczne będą dalsze prace nad uregulowaniem procedury ich nabywania i użytkowania

Soczewki kontaktowe to znany od wielu lat sposób korekcji wad refrakcji u wielu pacjentów. Stanowią one ogromne osiągnięcie w okulistyce. Znakomicie sprawdzają się u osób z różnowzrocznością, z wysokimi wadami refrakcji, np. krótkowzrocznością lub astygmatyzmem. Niejednokrotnie wady takie nie są możliwe do skorygowania tradycyjnymi szkłami korekcyjnymi. Jednak w ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej soczewek kontaktowych miękkich nie korekcyjnych, lecz służących do celów kosmetycznych. Zwłaszcza wśród młodych ludzi można obserwować swoistą modę na zmianę wizerunku przez modyfikację nie tylko koloru tęczówki, lecz także kształtu źrenicy czy upodabnianie do oczu zwierząt. Nie są to soczewki lecznicze i niestety często traktowane są przez klientów jako zwykły produkt, który nie wymaga przestrzegania zasad higieny ani odpowiedniego przeszkolenia, aby mogły być właściwie stosowane.

W krajach anglosaskich odnotowano duży odsetek powikłań okulistycznych w następstwie aplikacji soczewek kosmetycznych, które zostały zakupione bez zalecenia lekarskiego. Istnieje bowiem rynek nielegalnych, niezarejestrowanych jako wyrób medyczny soczewek kosmetycznych. Wyroby te nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa pod względem materiałów, z których są wykonane, ani przepuszczalności tlenu. W związku z powyższym w Wielkiej Brytanii czy USA towarzystwa okulistyczne we współpracy z Food and Drug Administration (FDA) opublikowały wytyczne mające ograniczyć dostępność soczewek kosmetycznych1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania soczewek kosmetycznych

FDA we współpracy z American Academy of Optometry i American Academy of Ophthalmology (AAO) opracowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania soczewek kontaktowych, które ukazały [...]

Regulacje w Polsce

W Polsce rynek internetowej sprzedaży soczewek rozwija się dynamicznie, w związku z tym podobne problemy mogą pojawić się w naszym kraju. Aby zniwelować potencjalne ryzyko [...]

Podsumowanie

Rynek soczewek kosmetycznych będzie z pewnością rozwijał się w dalszym ciągu, ponieważ potrzeba, zwłaszcza u młodych osób, posiadania oryginalnego wizerunku jest coraz większa. Sprzedaż [...]
Do góry