Ortoptyka

Ocena ostrości wzroku u małych dzieci i niemowląt w aspekcie ortoptycznym i funkcjonalnym

mgr Agnieszka Rosa, ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy1

mgr Marzena Żółtaniecka, ortoptysta, tyflopedagog2

1Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2Poradnia ortoptyczna, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Adres do korespondencji: mgr Agnieszka Rosa, Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, e-mail: agarosa@vp.pl

  • Potrzeba oceny widzenia u dzieci i niemowląt jest kluczowa, zaś wczesna diagnostyka zaburzeń i wdrożenie właściwego leczenia umożliwiają prawidłowy rozwój widzenia, a tym samym harmonijny rozwój dziecka  
  • W artykule zostały zaprezentowane wybrane sposoby oceny ostrości wzroku u niemowląt i małych dzieci stosowane w praktyce ortoptycznej i okulistycznej wraz z interpretacją funkcjonalną  

Wzrok ma nieocenione znaczenie w procesie uczenia się przez poznawanie rzeczywistości, przedmiotów, ludzi, zwierząt czy zjawisk, a także w kształtowaniu różnych umiejętności praktycznych, począwszy od najprostszych, takich jak czynności życia codziennego, a skończywszy na bardzo złożonych, do których zaliczamy czytanie i pisanie.

Dojrzewanie narządu wzroku

Zaraz po urodzeniu narząd wzroku u dziecka nie jest w pełni ukształtowany. Jego rozwój jest nierozerwalnie związany z rozwojem układu nerwowego. Dojrzewanie narządu wzroku jest procesem dynamicznym, zależnym od dopływu odpowiednich bodźców wzrokowych oraz od indywidualnych czynników psychofizycznych i aspektów genetycznych. Najważniejszym okresem w rozwoju widzenia jest pierwsze 5-7 lat życia. W tym czasie wykształcają się funkcje optyczne i percepcyjne. Pierwszy rok życia przesądza jednak o prawidłowym rozwoju widzenia obuocznego (głównie pierwsze 6 miesięcy) oraz ostrości wzroku, która bardzo dynamicznie rozwija się w pierwszym półroczu życia, a następnie wolniej w miarę rozwoju niemowlęcia.

W pierwszym roku życia rozwijają się również pozostałe funkcje wzrokowe, tj. fiksacja, wodzenie, konwergencja, akomodacja. Nie należy rozpatrywać tych systemów oddzielnie, wystąpienie nieprawidłowości w jednym powoduje bowiem następstwa w kolejnych, często doprowadzając do nieprawidłowości w późniejszym czasie1.

Statystyki nieprawidłowości rozwoju widzenia u dzieci

Znajomość prawidłowości rozwoju wzroku u dziecka i szeroki wachlarz badań diagnostycznych umożliwiają wykrycie nieprawidłowości w pierwszych miesiącach życia dziecka, kiedy inicjują się proces korowy widzenia i fuzja obrazu. Wyniki badań epidemiologicznych mówią o 4-11% dzieci mających wady refrakcji, u 4-8% występuje zez, a 2-5% dotyczy niedowidzenie2. Dzięki odpowiednio wcześnie wykrytym zaburzeniom układu wzrokowego można równie wcześnie rozpocząć leczenie przez optymalne skorygowanie wady wzroku, wdrożenie obturacji czy terapii ortoptycznej u starszych dzieci, a także wpłynąć na poprawę ogólnego funkcjonowania dziecka przez zalecenie wczesnego wspomagania rozwoju w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena rozwoju widzenia u dzieci i młodzieży

Warto podkreślić, że ocena rozwoju widzenia u dzieci czy niemowląt powinna być rozważana w kontekście rozwoju sensoryczno-motorycznego oraz poznawczego dziecka i obejmować następujące obszary: [...]

Ocena ostrości wzroku u niemowląt

Rekomendowane badania, które możemy wykonać już u niemowląt i młodszych dzieci, to:

Ocena ostrości wzroku u starszych dzieci

U dzieci starszych, >2 roku życia, można próbować ocenić ostrość wzroku za pomocą tablic pediatrycznych, np. tablicy ze znakami Lea. U dzieci rozwijających [...]

Badanie ostrości wzroku u dzieci z niedowidzeniem

Oceniając ostrość wzroku u pacjentów z niedowidzeniem, należy uwzględniać dwie rzeczy: pierwsza dotyczy wyboru tablicy do badania, a druga zjawiska natłoku, polegającego na nakładaniu [...]

Ocena ostrości wzroku u pacjenta z oczopląsem i wyrównawczym ustawieniem głowy

Podczas badania pacjenta z oczopląsem należy uwzględnić badanie obuoczne przy wyrównawczym ustawieniu głowy (WUG), jeżeli występuje, oraz z głową w osi ciała, a także jednooczne, [...]

Podsumowanie

W artykule zostały zaprezentowane wybrane sposoby oceny ostrości wzroku u niemowląt i małych dzieci stosowane w praktyce ortoptycznej i okulistycznej z dodatkową interpretacją funkcjonalną. Niewątpliwie ocena ostrości [...]

Do góry