Druzy tarczy nerwu wzrokowego

dr n. med. Kamil Kaczorowski

Oddział Okulistyczny, Szpital Kalmedica, Kalisz

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Kaczorowski

Szpital Kalmedica

ul. Częstochowska 71, 62-800 Kalisz

e-mail: drkamilkaczorowski@gmail.com

  • Główne kliniczne znaczenie występowania druz tarczy nerwu wzrokowego polega na tym, że mogą one symulować obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
  • Nieprawidłowe rozpoznanie druz jako obrzęku tarczy nerwu wzrokowego może prowadzić do niepotrzebnego wykonania wielu badań dodatkowych, również inwazyjnych, w celu znalezienia przyczyny podejrzewanego podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego

Druzy tarczy nerwu wzrokowego to bezkomórkowe złogi wapnia, aminokwasów i kwasów nukleinowych oraz mukopolisacharydów. Znajdują się w części przedblaszkowej wewnątrzgałkowego odcinka nerwu wzrokowego1. Zostały po raz pierwszy opisane przez Müllera w 1858 r.2. Duże złogi mogą być otoczone przez wiele mniejszych. Zmiany umiejscowione na powierzchni tarczy, które są widoczne w badaniu oftalmoskopowym, określa się mianem druz powierzchownych, a położone głębiej, na poziomie blaszki sitowej, to druzy głębokie. Otaczająca tkanka nerwu wzrokowego wykazuje zmienną i zlokalizowaną atrofię, czasem z towarzyszącą glejozą neuroretinalną.

Epidemiologia, sposoby dziedziczenia i obraz kliniczny

Częstość występowania druz u dzieci wynosi około 0,4%, a u dorosłych 0,5-2,4%3. Rzadsze występowanie druz u dzieci jest prawdopodobnie spowodowane trudnością w wykrywaniu druz głębokich. Druzy tarczy nerwu wzrokowego występują częściej u kobiet, są obustronne w ponad dwóch trzecich przypadków. Występują rodzinnie, dziedziczone jako cecha autosomalna dominująca z niepełną penetracją. Członkowie rodziny pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego są obarczeni nawet dziesięciokrotnie większym ryzykiem wystąpienia tej nieprawidłowości w porównaniu z populacją ogólną4. Druzy można również odziedziczyć jako część zespołu genetycznego z innymi objawami ocznymi lub ogólnoustrojowymi. Należy również wspomnieć, że druzy równolegle mogą występować ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, zespołem Alagille’a, pasmami naczyniastymi, zespołem Ushera i zespołem Alströma. W piśmiennictwie istnieją różne teorie dotyczące patogenezy tego schorzenia, jednak żadna nie została potwierdzona.

Główne kliniczne znaczenie tej nieprawidłowości polega na tym, że może ona symulować obrzęk tarczy nerwu wzrokowego5. Nieprawidłowe rozpoznanie druz jako obrzęku tarczy nerwu wzrokowego może prowadzić do niepotrzebnego wykonania wielu badań dodatkowych, również inwazyjnych, w celu znalezienia przyczyny podejrzewanego podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego.

Najczęściej druzy wykrywane są przypadkowo podczas rutynowej kontroli okulistycznej. Obraz kliniczny tarczy nerwu II u pacjentów z rozpoznanymi druzami zmienia się z wiekiem, gdyż ulegają one uwapnieniu i mogą się powoli powiększać przez całe życi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

W wielu przypadkach druzy tarczy nerwu wzrokowego nie wywołują żadnych objawów. U jednej czwartej pacjentów występują niewielkie zaburzenia ostrości wzroku. Najczęstszym objawem druz [...]

Diagnostyka

Podstawą rozpoznania druz tarczy nerwu wzrokowego jest jej wygląd. Objawy, które sugerują obecność druz, to: uniesienie tarczy, która przybiera jasnożółty kolor; [...]

Powikłania

Druzy tarczy nerwu wzrokowego są związane z możliwymi powikłaniami krwotocznymi i naczyniowymi. Krwotoki podsiatkówkowe lub do ciała szklistego występują z częstością 2-13%22.

Leczenie

To, czy podwyższone lub nawet normalne ciśnienie wewnątrzgałkowe jest szkodliwe dla tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z druzami, jest dyskutowane od wielu lat. [...]

Podsumowanie

Druzy tarczy nerwu wzrokowego są traktowane jako zmiany o łagodnym przebiegu, wymagające obserwacji. Zwykle są bezobjawowe, z rzadkim osłabieniem ostrości wzroku. Zdarzają się [...]
Do góry