Przypadek kliniczny

Zapalenie żył tarczy nerwu wzrokowego po przebytym COVID-19

lek. Dominika Długosz

dr n. med. Olga Domańska

lek. Magdalena Grzesiak

Oddział Okulistyki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Adres do korespondencji:

lek. Dominika Długosz

Oddział Okulistyki,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

ul. Bialska 104/118

42-202 Częstochowa

e-mail: dominika.dlugosz@gmail.com

  • W artykule opisano przypadek 38-letniej pacjentki, u której w przebiegu COVID-19 doszło do zapalenia żył tarczy nerwu wzrokowego
  • W dobie trwającej pandemii należy brać pod uwagę cechy koagulopatii w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2


Opis przypadku

Trzydziestoośmioletnia pacjentka zgłosiła się na SOR, a następnie została przyjęta na oddział okulistyki z powodu bezbolesnego obniżenia ostrości wzroku w oku prawym trwającego od trzech dni. Konsultacja okulistyczna wykazała obniżoną ostrość wzroku oka prawego wynoszącą 0,02 knp i brak widzenia barw tym okiem (w badaniu z użyciem tablic Ishihary). Ostrość wzroku oka lewego wynosiła 1,0 ccor +0,75 Dsph. Ciśnienie wewnątrzgałkowe w oku prawym nie było podwyższone, nie wykazano też odchyleń w badaniu jego przedniego odcinka. Podczas badania dna oka prawego uwidoczniono obrzęk tarczy nerwu II z ogniskami waty, obwodowo i przy tarczy nieliczne wybroczyny krwawe. Optyczna koherentna tomografia (OCT – optical coherence tomography) wykazała przestrzeń płynową centralnie pod obszarem dołka i obrzęk tarczy nerwu II (ryc. 1 i 2).



Pacjentka zgłaszała, że okolo półtora tygodnia wcześniej poddała się badaniu w kierunku przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, którego wynik okazał się dodatni. Kobieta nie miała jednak żadnych objawów choroby. Podczas hospitalizacji również wykonano test w kierunku przeciwciał, uzyskując wynik dodatni w obu klasach (IgM i IgG).

Dodatkowo w wywiadzie pacjentka podała opryszczkę wargową sprzed ok. 3 tygodni. Kobieta nie pali papierosów, alkohol spożywa okazjonalnie. Jej BMI wynosi 33. Dodatkowo pojawiła się informacja, że pacjentka od miesiąca rozpoczęła morsowanie trzy razy w tygodniu.

Zlecono dodatkowe badania laboratoryjne, w których stwierdzono: łagodną niedokrwistość, OB 27 mm/h, CRP 2,72 mg/dl, stężenie glukozy 106 mg/dl, nieznacznie podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (197 mg/dl), LDL 111,60 mg/dl, wskaźnik aterogenności 2,63, dimer D 226 ng/ml (N), fibrynogen 224 mg/dl (N), przeciwciała antykardiolipinowe, przeciwciała przeciwko toksoplazmozie, boreliozie i cytomegalii ujemne, anty-HSV1 IgG dodatnie (wynik 174 przy normie do 25).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

COVID-19 to choroba epidemiczna wywoływana przez nowego koronawirusa, nazwanego SARS-CoV-2, który pojawił się w grudniu 2019 r. w Chinach (w prowincji Hubei). Charakteryzuje się [...]

Podsumowanie

Mimo że nie mamy jednoznacznych dowodów na związek objawów pacjentki z zakażeniem SARS-CoV-2, należy brać pod uwagę, że wirus ten mógł bezpośrednio [...]

Do góry