Choroba Coatsa

prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej

ul. Hertza 9, 04-603 Warszawa

e-mail: marekprost@wp.pl

  • Obecne metody leczenia choroby Coatsa pozwalają na zachowanie nawet pełnej ostrości wzroku, pod warunkiem że leczenie zostanie rozpoczęte w jej początkowym stadium (stadium 1 i 2)
  • Artykuł stanowi krótkie kompendium wiedzy na temat epidemiologii, etiologii, objawów klinicznych, diagnostyki, leczenia i rokowania w chorobie Coatsa

Choroba Coatsa jest schorzeniem dotyczącym siatkówki, charakteryzującym się występowaniem teleangiektazji siatkówkowych powodujących wysięki śródsiatkówkowe i podsiatkówkowe, które mogą prowadzić do odwarstwienia siatkówki i ślepoty zajętego oka. Obecne metody leczenia tej choroby pozwalają na zachowanie nawet pełnej ostrości wzroku, pod warunkiem że leczenie zostanie rozpoczęte w jej początkowym stadium (stadium 1 i 2). W późniejszych stadiach przewlekły obrzęk siatkówki, a szczególnie jej uniesienie, powodują trwałe i nieodwracalne uszkodzenie jej komórek i włókien nerwowych i ostrość wzroku mimo leczenia jest już niska. U dzieci do 3 roku życia należy koniecznie w różnicowaniu zmian wykluczyć siatkówczaka.

Definicja

Choroba Coatsa jest idiopatycznym schorzeniem siatkówki charakteryzującym się występowaniem teleangiektazji siatkówkowych (patologicznych rozszerzeń naczyń), powodujących wysięki śródsiatkówkowe i podsiatkówkowe, zaś w zaawansowanych postaciach – odwarstwienie siatkówki i jednooczną ślepotę. Występuje ona zazwyczaj w jednym z oczu u zdrowych dzieci bez żadnych innych objawów w narządzie wzroku i ogólnych. Po raz pierwszy została opisana w 1908 r. przez szkockiego okulistę George’a Coatsa1. W 1912 r. niemiecki okulista Theodor Leber opisał schorzenie siatkówki, w którym występowały również teleangiektazje siatkówki i wysięki śródsiatkówkowe, ale bez gromadzenia się płynu pod siatkówką i jej odwarstwienia2. Choroba ta zyskała nazwę naczyniakowatości (tętniakowatości) prosówkowej siatkówki Lebera (Leber’s multiple miliary aneurysm). Chociaż Leber w swoich późniejszych publikacjach sugerował, że opisane przez niego schorzenie może być wczesną postacią choroby Coatsa, przez prawie pół wieku uważano, że są to odrębne jednostki chorobowe. W 1956 r. Reese opisał przypadki choroby Lebera, w których w trakcie dłuższych obserwacji rozwijały się objawy typowej choroby Coatsa3. Od tego czasu uważa się, że jest to jedna jednostka chorobowa4-6.

Epidemiologia

Choroba Coatsa w 80% dotyczy płci męskiej. Częstość jej występowania wynosi <1/1 mln7. Jej pierwsze objawy są diagnozowane zazwyczaj między 8 a 16 rokiem życia, ale może występować nawet u niemowląt, u których ma szybki przebieg i jest zazwyczaj diagnozowana w zaawansowanej postaci.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia i patogeneza

Przyczyną rozwoju choroby Coatsa jest występowanie nieprawidłowych pericytów i komórek śródbłonka w małych naczyniach siatkówki na obwodzie4,6,9. Komórki te ulegają następnie degeneracji, co [...]

Objawy kliniczne

Typowym subiektywnym objawem klinicznym choroby Coatsa jest jednooczne stopniowe pogorszenie widzenia występujące u chłopców w wieku 8-16 lat. Rzadko choroba pojawia się u małych [...]

Klasyfikacja kliniczna zmian w oczach w chorobie Coatsa

Klasyfikację zmian klinicznych opracował Shields5. Została ona przedstawiona w tabeli 1.

Diagnostyka

W początkowych okresach choroby rozpoznanie najłatwiej ustalić na podstawie badania wziernikowego dna oka, w którym obserwuje się na obwodzie siatkówki charakterystyczne teleangiektazje z żółtymi [...]

Diagnostyka różnicowa

U dzieci do 3 roku życia w różnicowaniu zmian należy przede wszystkim wykluczyć siatkówczaka (tab. 2).

Leczenie

Leczenie pacjentów z chorobą Coatsa jest najskuteczniejsze, jeżeli zostanie rozpoczęte w początkowym stadium (stadium 1 i 2). W późniejszych stadiach przewlekły obrzęk siatkówki w plamce, a szczególnie [...]

Rokowanie

Widzenie oka z chorobą Coatsa zależy od stadium rozpoznania choroby i czasu rozpoczęcia leczenia. W tabeli 4 przedstawiono możliwość zachowania ostrości wzroku >0,1 w zależności [...]

Podsumowanie

Obecne metody leczenia choroby Coatsa pozwalają na zachowanie nawet pełnej ostrości wzroku, pod warunkiem że leczenie zostanie rozpoczęte w jej początkowym stadium [...]

Do góry