Temat numeru

Patomorfologia w okulistyce

lek. Paulina Łopatniuk specjalistka patomorfologii

Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Paulina Łopatniuk

Katedra i Zakład Fizjopatologii,

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

e-mail: liliac@gumed.edu.pl

  • Nieuwzględnienie patomorfologii w diagnostyce może przyczynić się do fatalnego w skutkach opóźnienia prawidłowego rozpoznania, a co za tym idzie – opóźnienia właściwego postępowania terapeutycznego, co z kolei może zaowocować konsekwencjami medycznymi dla chorych i prawnymi dla personelu lekarskiego
  • W artykule opisano ogólnie zastosowanie patomorfologii w okulistyce, a także między innymi podstawowe badania cytologiczne, cytodiagnostykę cieczy wodnistej i ciała szklistego, biopsję cienkoigłową zmian wewnątrzgałkowych i biopsję wycinkową struktur wewnątrzgałkowych

Mimo nieustannego postępu w diagnostyce klinicznej w obszarze okulistyki również w tej dziedzinie nadal niezbędny lub przynajmniej pomocny bywa udział klasycznej diagnostyki mikroskopowej, czy to w formie histopatologii z oceną tkankową, czy obejmującej materiał komórkowy cytopatologii. Choć trudno by rościć sobie pretensje do zrelacjonowania całości zaangażowania patomorfologii w okulistykę – to zagadnienie, o którym można by napisać całą książkę, nie zaś krótki artykuł – warto z grubsza przyjrzeć się głównym punktom styku tych dziedzin.

Aparat ochronny oka

Z okulistyką większość personelu zajmującego się patomorfologią spotyka się w swojej pracy zawodowej niezbyt często, dlatego nasze doświadczenie niekiedy bywa ograniczone. W końcu bez zabiegów operacyjnych niewiele jest pracy dla histopatologii, a nie każdy ośrodek przeprowadza specjalistyczne zabiegi okulistyczne. Relatywnie najczęściej mamy do czynienia z drobnymi patologiami aparatu ochronnego oka, ewentualnie – już rzadziej – z pozagałkowymi zmianami oczodołu. To zresztą po części miejsce styku okulistyki i dermatologii – zmiany skórne powiek, patologie pogranicza skórno-spojówkowego oraz zaburzenia nowotworowe i nienowotworowe typowe dla skóry i błon śluzowych, z uwzględnieniem przydatków skórnych, po części jedynie objęte modyfikacjami związanymi z lokalizacją, a także patologia tkanek miękkich i kości, trudna czasem, ale w większości mieszcząca się w obrębie zagadnień patologii ogólnej. Nie sposób oczywiście pominąć patologii specyficznych dla samych spojówek i aparatu łzowego, jednak na tym etapie większość patologii ogólnej radzi sobie bez trudności.

Patologia samej gałki ocznej to domena ściślej specjalistyczna i tu zaczynają się schody. Wtedy niejednokrotnie niezbędna okazuje się pomoc kolegów i koleżanek bardziej obytych z okulistyką, zatrudnionych w ośrodkach specjalistycznych. W patomorfologii kluczowe jest doświadczenie, a w bardziej niszowych dziedzinach konsultacje bywają niezbędne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podstawowe badania cytologiczne

W przypadku zmian chorobowych aparatu ochronnego oka podstawą diagnostyki będzie klasyczna histopatologia, ocena mikroskopowa całych wycinków tkankowych. Odrębną, jednak wartą wydzielenia obok [...]

Powierzchnia gałki ocznej

Cytologiczne badania powierzchniowe rogówki i spojówki mają na celu diagnostykę różnicową zmian infekcyjnych (pomocną obok badań mikrobiologicznych), ocenę innych patologii zapalnych (zespołu [...]

Cytodiagnostyka cieczy wodnistej i ciała szklistego

Materiał aspiracyjny z przedniej komory oka zazwyczaj jest skąpy. Wskazania do badania mogą obejmować ocenę diagnostyczną zapaleń błony naczyniowej, infekcji, niektórych typów [...]

Biopsja cienkoigłowa zmian wewnątrzgałkowych

Biopsja cienkoigłowa zmian wewnątrzgałkowych jest metodą starą (pierwszy opis odnotowano w 1868 r.). W przypadku istotnej części nowotworów wewnątrzgałkowych ocena kliniczna w połączeniu z badaniami [...]

Biopsja wycinkowa struktur wewnątrzgałkowych

W diagnostyce procesów zapalnych obok cytodiagnostyki przydatna może się okazać także diagnostyka histo­patologiczna, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą lepiej dostępne rejony gałki ocznej. [...]

Poza narządem wzroku

Nie zawsze badania histopatologiczne służące diagnostyce okulistycznej będą dotyczyły samego narządu wzroku. Klasyczna diagnostyka olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (GCA – giant cell [...]

Podsumowanie

Niezależnie od rozwoju nowych metod diagnostycznych patomorfologia nadal pozostaje obecna w diagnostyce okulistycznej, nie tylko zresztą w zakresie onkologii narządu wzroku. W piśmiennictwie wskazuje [...]

Do góry