Efektywność bromfenaku na tle innych leków w leczeniu przeciwzapalnym i ograniczającym obrzęk plamki

lek. Katarzyna Kuchalska1

lek. Andrzej Dmitriew1,2

1Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Szpital św. Wojciecha, Poznań

Adres do korespondencji:

lek. Andrzej Dmitriew

Szpital św. Wojciecha

ul. Bolesława Krzywoustego 114, 61-144 Poznań

e-mail: a.dmitriew@gmail.com

  • Bromfenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym stosowanym u pacjentów operowanych z powodu zaćmy w celu ograniczenia procesu zapalnego
  • W artykule zebrano dotychczasowe informacje na temat skuteczności wykorzystania bromfenaku w leczeniu stanów zapalnych oka w porównaniu z innymi NLPZ stosowanymi w okulistyce


Bromfenak to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) hamujący produkcję prostaglandyny poprzez inhibicję aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2)1. Należy do NLPZ stosowanych w okulistyce podawanych w formie kropli do worka spojówkowego. Najsilniejsze działanie osiąga po 150-180 minutach od podania. Substancja ta ma zastosowanie w leczeniu zapalenia gałki ocznej po chirurgicznym leczeniu zaćmy2. Wykazano, że NLPZ stanowią skuteczną alternatywę dla kortykosteroidów w leczeniu stanów zapalnych oka3.

Struktura chemiczna bromfenaku jest podobna do struktury amfenaku, aktywnej formy nepafenaku, jednak w pozycji 4 pierścienia benzylowego bromfenak ma dobudowany atom bromu. Dzięki dodaniu bromu substancja wnika głębiej do tkanek oka1. Wśród innych NLPZ stosowanych w okulistyce należy wymienić diklofenak, nepafenak, flurbiprofen, ketorolak i indometacynę, hamujące silniej cyklooksygenazę 13,4.

Celem pracy jest zebranie dotychczasowych informacji na temat skuteczności wykorzystania bromfenaku w leczeniu stanów zapalnych oka w porównaniu z innymi NLPZ stosowanymi w okulistyce.

Materiały i metody

W celu przygotowania publikacji dokonano przeglądu piśmiennictwa dostępnego przez platformę MEDLINE, wyszukując piśmiennictwo porównujące działanie bromfenaku z innymi NLPZ mającymi zastosowanie w okulistyce.

Wyniki

W badaniach in vitro wykazano, że bromfenak 12-krotnie silniej hamuje syntezę prostaglandyny niż indometacyna. Ponadto inhibicyjne działanie bromfenaku na COX-2 jest 3,7 razy silniejsze niż diklofenaku i 6,5 razy silniejsze niż amfenaku. Wykazuje również 18-krotnie silniejsze działanie niż ketorolak1. Bromfenak ocenia się jako lek wykazujący działanie przeciwzapalne szybciej niż nepafenak, chociaż stosowanie powyższych leków w przeliczonych podobnych dawkach (stężenia 0,07% dla bromfenaku i 0,3% dla nepafenaku) wiąże się z podobną siłą działania5.

W celu określenia dystrybucji leku w tkankach oka wykonano badania na zwierzętach. Po podaży dawki 50 µl radioznakowanego bromfenaku do spojówek oka królika wykazano, że maksymalne stężenie w ciele szklistym bromfenak osiąga po 2 godzinach, natomi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Działania niepożądane związane z podażą bromfenaku to: ból i dyskomfort w obrębie oka, zapalenie tęczówki, ból głowy, świąd i podrażnienie oka oraz przekrwienie spojówek. Występowanie [...]

Podsumowanie

Bromfenak wśród wykorzystywanych w okulistyce NLPZ wykazuje najsilniejsze działanie hamujące aktywność cyklooksygenazy 2. Dzięki dostatecznie długiemu utrzymywaniu się optymalnych stężeń w tkankach oka [...]

Do góry