Przewlekłe zapalenie brzegów powiek wywołane przez Demodex folliculorum Od czego zależy skuteczność leczenia?

mgr analit. med. Elżbieta Maciąg

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Źródło rycin: wszystkie ryciny pochodzą z materiałów własnych autorki

Adres do korespondencji:

mgr analit. med. Elżbieta Maciąg

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-700 Lublin

e-mail: elama147@o2.pl

  • W artykule opisano czynniki ryzyka i drogi zakażenia Demodex folliculorum, objawy nużycy i diagnostykę nużycy ocznej
  • Przedstawiono też metody leczenia nużycy, podkreślając wagę odpowiedniej i skrupulatnej higieny oczu


Demodex folliculorum
(nazwa polska nużeniec) należy do roztoczy (Acaria), rodziny nużeńcowatych (Demodicidae). Jest pasożytem oportunistycznym, który może bytować u zdrowych osób. Obecność Demodex folliculorum na rzęsach może nie dawać żadnych objawów klinicznych, ale w wielu sytuacjach uznawana jest za przyczynę problemów okulistycznych, głównie przewlekłego zapalenia powiek i zespołu suchego oka. Tego typu schorzenia są często niewłaściwie rozpoznawane jako alergiczne bądź bakteryjne, a to pociąga za sobą niewłaściwe leczenie i długotrwały dyskomfort pacjenta. Wykrycie Demodex folliculorum na rzęsach jest proste, problemem jest natomiast leczenie z powodu braku ściśle określonych wytycznych, braku preparatów pozwalających na szybką i skuteczną eradykację wszystkich form rozwojowych, dużej oporności nużeńców na środki antyseptyczne, a także długotrwałego procesu terapeutycznego z często występującymi nawrotami.

Omówienie

Demodex folliculorum jest gatunkiem pospolitym, kosmopolitycznym, występującym we wszystkich częściach świata. Nazwa „demodex” pochodzi od dwóch greckich słów: „demos” (skóra) i „dex” (robak)1. W piśmiennictwie opisanych jest ponad 100 gatunków Demodex. Mogą one wywoływać demodekozę (nużycę) zarówno u ludzi, jak i u zwierząt2. Nużeńce są gatunkowo swoiste i człowiek nie może zarazić się nimi od zwierząt. W populacji ludzkiej bytują dwa gatunki pasożytnicze: Demodex folliculorum oraz Demodex brevis.

Demodex folliculorum po raz pierwszy został opisany przez niemieckiego dermatologa Gustava Simona w 1942 r., a powiązanie tego gatunku z zapaleniem powiek jako pierwsi zasugerowali okuliści Post i Juhlin w publikacji z roku 19633. Demodex folliculorum ma wydłużony kształt ciała (ryc. 1), którego długość wynosi ok. 0,3-0,4 mm. Występuje on głównie w mieszkach włosowych rzęs, zwykle w skupiskach po kilka osobników4.  

Demodex brevis ma kształt wrzecionowaty i jest krótszy – jego ciało mierzy ok. 0,2-0,3 mm. Gatunek ten najczęściej zasiedla gruczoły łojowe skóry i gruczoły Meiboma. Oba gatunki Demodex mają związek ze schorzeniami oczu, ale Demodex brevis jest rzadziej wykrywany podczas standardowej depilacji rzęs, ponieważ występuje pojedynczo i jest głęboko osadzony w gruczołach.

Ciało nużeńca jest podzielone na trzy części i dobrze przystosowane do pasożytniczego trybu życia. Przednia część ciała, gnathosoma, zaopatrzona jest w aparat gębowy wyposażony w szczękoczułki służące do przecinania komórek nabłonka gospodarza. Śr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka i drogi zakażenia

Jednym z głównych czynników predysponujących do zakażenia jest wiek. Nie stwierdzono obecności osobników Demodex spp. na skórze noworodków. Do zarażenia dochodzi najczęściej [...]

Objawy nużycy

Demodex folliculorum znajduje swoje główne siedlisko u podstawy mieszków włosowych, gdzie odżywia się komórkami nabłonka pęcherzykowego i gruczołowego, powodując bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne oraz [...]

Diagnostyka nużycy ocznej

Diagnostyka nużycy ocznej jest prosta i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wykrycie nużeńca polega na pobraniu rzęs od pacjenta, wykonaniu preparatu bezpośredniego i poszukiwaniu [...]

Leczenie

Uważa się, że ryzyko wystąpienia objawów ocznych u pacjentów zwiększa się wraz ze wzrostem liczby roztoczy w rzęsach i na powiekach7. Dlatego leczenie powinno [...]

Podsumowanie

Podstawą leczenia zapalenia powiek wywołanego przez Demodex – ze względu na jego charakter i cykl życiowy – jest systematyczne i długotrwałe zaangażowanie w program [...]

Do góry