Znieczulenie i mydriaza w zabiegach okulistycznych

lek. Dagmara Spętana

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu, I Katedra Chorób Oczu,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: michal.wilczynski@umed.lodz.pl

  • W artykule omówiono ocenę przedoperacyjną i różne metody znieczulenia w zabiegach okulistycznych, takie jak znieczulenie miejscowe, ze szczegółowym podziałem na różne rodzaje i stosowane preparaty, a także znieczulenie ogólne
  • Przedstawiono też wskazania do stosowania leków mydriatycznych i zasady ich podawania, przeciwwskazania do nich oraz wybrane preparaty


Leczenie operacyjne jest nieodłącznie związane z koniecznością zastosowania znieczulenia. Początki badań nad środkami znieczulającymi sięgają XIX wieku. Popularność zyskał wówczas podtlenek azotu, a następnie chloroform. Od tamtych czasów wiele się zmieniło – postęp medycyny umożliwił wprowadzanie kolejnych, coraz lepszych i bezpieczniejszych preparatów znieczulających. Dziś pacjenci mogą cieszyć się doskonałą opieką anestezjologiczną, w której wykorzystywana jest szeroka gama środków znieczulających, co znacznie ogranicza stres związany z zabiegiem oraz zwiększa bezpieczeństwo, zarówno znieczulenia, jak i samego zabiegu.

Ocena przedoperacyjna

Każdy pacjent przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego powinien przejść podstawowe badania ogólne, które umożliwią określenie, czy istnieją przeciwwskazania do przeprowadzania interwencji chirurgicznej, a także pomogą wybrać rodzaj znieczulenia. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do operacji powinno się zapoznać z jego stanem ogólnym, wszystkimi chorobami współistniejącymi, lekami przyjmowanymi przewlekle oraz rozważyć, czy ewentualne skutki zabiegu wpłyną na zmianę jakości życia.

Podobnie przed zastosowaniem znieczulenia należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący schorzeń ogólnych, stosowanych leków, znanych alergii i wcześniejszych reakcji na środki znieczulające.

Omówienie różnych rodzajów znieczulenia

W okulistyce stosowane są różne rodzaje znieczulenia do zabiegów, tj. różne formy znieczulenia miejscowego i nieco rzadziej – znieczulenie ogólne.

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie powierzchniowe

Znieczulenie powierzchniowe jest najczęściej stosowanym rodzajem znieczulenia w okulistyce. Jest ono wykorzystywane np. przy pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrami kontaktowymi (m.in. Schiotza i Goldmanna), usuwaniu ciał obcych z rogówk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mydriaza

Leki rozszerzające źrenicę są najczęściej stosowanymi lekami w diagnostyce okulistycznej. Są one używane w celu uzyskania lepszych warunków do oceny zmian w soczewce, ciele [...]

Podsumowanie

Współczesna medycyna jest w stanie zaoferować pacjentom nowoczesne sposoby przygotowania do zabiegu operacyjnego. Należą do nich m.in. różne rodzaje znieczulenia i środków rozszerzających [...]

Do góry