Jaskra młodzieńcza – patofizjologia, objawy i leczenie

lek. Agnieszka Tronina
dr hab. n. med. Erita Filipek

Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Agnieszka Tronina

Oddział Okulistyki Dziecięcej,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego,

SUM w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

e-mail: tronina.ag@gmail.com

  • Charakterystyka jaskry młodzieńczej otwartego kąta na tle innych rodzajów jaskry
  • Farmakologiczne i chirurgiczne sposoby leczenia tego schorzenia


Jaskra młodzieńcza jest rzadką chorobą prowadzącą do neurodegeneracyjnych zmian w obrębie nerwu wzrokowego w wyniku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stanowi jednostkę chorobową, która może ujawnić się na każdym etapie rozwoju dziecka, a niejednokrotnie w dorosłym życiu. Często pozostaje bezobjawowa, co prowadzi do opóźnień w jej diagnostyce. Dotychczas nie określono dokładnej przyczyny jej powstawania, jednak większość teorii rozważa uwarunkowania genetyczne prowadzące do zaburzenia struktur odprowadzających ciecz wodnistą z komory przedniej oka. Wczesna diagnostyka i odpowiednio wcześnie włączone leczenie zapobiega postępowi zmian degeneracyjnych, warunkuje prawidłowy rozwój dziecka oraz dobrą jakość życia.

Charakterystyka schorzenia

Jaskra dotyczy wszystkich grup wiekowych. W populacji dziecięcej wyróżnia się dwa podstawowe typy tego schorzenia: jaskrę dziecięcą pierwotną oraz dziecięcą wtórną. Pierwsza obejmuje dwie jednostki: jaskrę dziecięcą pierwotną wrodzoną oraz jaskrę młodzieńczą otwartego kąta (JOAG – juvenile open angle glaucoma), która występuje u ok. 0,3 na 100 000 osób między 4 a 30 r.ż. Stanowi niewielki odsetek (4%) wszystkich przypadków jaskry w populacji dziecięcej. W związku z niepoznaną do końca etiologią tej choroby niezmiernie ważne są znajomość czynników predysponujących do jej wystąpienia (głównie płeć męska, wartości podwyż­szonego ciśnienia wewnątrzgałkowego [IOP – intraocular pressure] przekraczające 40 mmHg oraz rasa afroamerykańska) i zastosowanie ich w praktyce klinicznej. Wykazano również, że u blisko 80% pacjentów wraz z JOAG występuje krótko­wzroczność. Mutacje w obrębie wielu genów, najczęściej MYOCCYP1B1, są ważnym czynnikiem ryzyka, jednak badania genetyczne są rzadko stosowane jako narzędzie w procesie diagnostycznym. Poszerzanie informacji o całe spektrum genetycznych nieprawidłowości w jaskrze młodzieńczej otwartego oka jest kluczowym warunkiem poznania dokładnej przyczyny choroby i stanowi obiecującą zapowiedź jej leczenia w postaci terapii genowych. Jak wspomniano, dotychczas nie określono dokładnego podłoża JOAG, jednak większość hipotez podkreśla jako możliwe zaburzenie w obrębie kąta rogówkowo-tęczówkowego (KRT). Wziąwszy pod uwagę występowanie tej jednostki we wczes­nych latach życia, zakłada się dysgenezję kąta, w tym niepoprawne wykształcenie beleczkowania, które utrudnia odpływ cieczy wodnistej z przedniej komory.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka JOAG

Rozpoznanie jaskry u dzieci wymaga spełnienia określonych kryteriów według 9th Consensus Report of World Glaucoma Association 2013. Definitywna diagnoza wymaga obecności przynajmniej dwóch [...]

Sposoby leczenia

Postępowanie w JOAG pozostaje objawowe, ponieważ nadal nie jest poznana dokładna przyczyna jej powstawania. Jak we wszystkich metodach leczenia jaskry otwartego kąta [...]

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, którą metodę leczenia należy zastosować jako pierwszą w procesie terapeutycznym JOAG. Zazwyczaj postępowanie rozpoczyna się od [...]

Do góry