Leczenie niedrożności żył siatkówki

dr n. med. Paulina Glasner

Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paulina Glasner

Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Smoluchowskiego 17, 80-001 Gdańsk

e-mail: paulinaglasner@gumed.edu.pl

  • Zakrzep żył siatkówki oka jako jedna z częstszych przyczyn utraty użytecznej ostrości wzroku
  • Metody leczenia RVO (laseroterapia, preparaty anty-VEGF, steroidy, leczenie operacyjne) – wskazania i przeciwwskazania


Szerokie rozpowszechnienie chorób układu sercowo-naczyniowego przekłada się na coraz częstsze występowanie zakrzepu żył siatkówki (RVO – retinal vein occlusion). W wyniku zaczopowania światła naczynia żylnego, a także w zależności od lokalizacji tejże okluzji dochodzi do niedotlenienia odpowiednich obszarów siatkówki. Kluczowym czynnikiem prognostycznym w tej chorobie jest okres trwania niedotlenienia. Leczeniem pierwszego rzutu są preparaty anty-VEGF (VEGF – vessel endothelial growth factor). Powikłania niedotlenienia sprawiają, że choroba ma charakter przewlekły i konieczne jest indywidualnie dobrane stałe monitorowanie pacjenta. Steroidy mogą być opcją leczenia, szczególnie u pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Leczenie operacyjne natomiast pozostaje alternatywą wartą rozważenia jedynie u niewielkiej grupy chorych. Intensywna fotokoagulacja laserowa jest wskazana u pacjentów, u których niemożliwe jest monitorowanie powikłań choroby. Rolą okulisty jest także przeprowadzenie podstawowych badań w celu oceny czynników ryzyka wystąpienia zakrzepu1.

Zakrzep żył siatkówki oka

Zakrzep żył siatkówki oka jest jedną z częstszych przyczyn utraty użytecznej ostrości wzroku, a jego powodem jest zwykle schorzenie układu sercowo-naczyniowego. Obraz dna oka w przebiegu choroby jest dosyć charakterystyczny: poszerzenie naczyń żylnych, wybroczyny, obrzęk plamki i tarczy nerwu II (n. II) oraz widoczne miejsce zaczopowania naczynia żylnego (ryc. 1, 2). Diagnoza jest stawiana na podstawie badania dna oka, angiografii fluoresceinowej (FLA – fluorescein angiography) oraz koherentnej tomografii dna oka (OCT – optical coherence tomography) (ryc. 3, 4). 


     

Ze względu na lokalizację wyróżniamy zakrzep gałęzi żyły środkowej (BRVO – branch retinal vein occlusion), który powstaje, gdy miejscem okluzji jest któraś z obwodowych gałęzi żyły. Odmianą BRVO jest zakrzep połowy żył siatkówki (hemiretinalny/hem...

Leczenie

Laseroterapia

Zanim zaczęto wykorzystywać możliwości preparatów anty-VEGF, stosowano panfotokoagulację (PRP – panretinal photocoagulation), której celem było zniszczenie niedokrwionych obszarów siatkówki, a zarazem poprawienie dotlenienia pozostałych – centraln...

Preparaty anty-VEGF

U pacjentów z RVO dochodzi do wzrostu śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) w ciele szklistym. Ma to wpływ na przełamanie bariery krew–siatkówka i wystąpienie obrzęku plamki6. W związku z tym preparaty anty-VEGF stały się standardem w lecz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie operacyjne

Obecnie brak jest randomizowanych badań oceniających celowość witrektomii w oczach po CRVO. Należy pamiętać, że taka operacja zwiększa szklistkowy klirens leków anty-VEGF, [...]

Do góry