Ortoptyka

Oczopląs u dzieci w ujęciu okulistycznym i ortoptyczym 
Część 2. Leczenie

dr n. med. Agnieszka Rosa1-3 ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy Redaktor merytoryczna działu Ortoptyka

dr n. med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz4

dr hab. n. med. Piotr Loba, prof. ucz.2,3

1Centrum Orticus w Grodzisku Mazowieckim

2Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

3Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Rosa

Centrum Orticus

ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

e-mail: agarosa@vp.pl

  • W artykule wyczerpująco opisano metody leczenia oczopląsu u dzieci, w tym stosowanie soczewek kontaktowych, pryzmatów, rehabilitację wzroku, leczenie zabiegowe i farmakoterapię
  • Omówiono szczególną rolę korekcji wad refrakcji i rehabilitacji wzroku


Terapia oczopląsu ma głównie na celu poprawę ostrości wzroku poprzez polepszenie stabilności fiksacji i zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie wyrównawczego ustawienia głowy (WUG). Istotną rolę odgrywa również leczenie współistniejących zaburzeń w zakresie widzenia obuocznego, tj. niedowidzenia czy zeza. Obecnie nie dysponujemy skuteczną metodą wyleczenia, rozumianą jako zatrzymanie ruchów oczopląsowych, zatem sama interwencja ogranicza się do minimalizacji ich skutków. W praktyce okulistycznej i ortoptycznej zastosowanie znajdują następujące działania:

  • korekcja wady refrakcji soczewkami okularowymi lub kontaktowymi
  • korekcja pryzmatyczna
  • toksyna botulinowa podawana do mięśni zewnątrzgałkowych
  • chirurgia oczopląsu
  • rehabilitacja wzroku i techniki poprawiające widzenie
  • leczenie farmakologiczne.

Decyzja o wyborze formy leczenia jest zindywidualizowana i podejmowana przez specjalistę w porozumieniu z pacjentem.

Korekcja wady refrakcji

Dzieciom z oczopląsem często towarzyszą wady wzroku, głównie astygmatyzm, zatem korekcja wady refrakcji jest pierwszym krokiem w leczeniu oczopląsu1,2. Pozwala to na uzyskanie optymalnej ostrości wzroku do bliży i dali. W sytuacji kiedy oczopląsowi towarzyszy niedowidzenie lub obuoczne obniżenie ostrości wzroku, zaleca się pełne skorygowanie wady wzroku w odniesieniu do badania refrakcji po cykloplegii. Pacjenci niedowidzący mają zwiększoną niestabilność fiksacji, która może wynikać z obecności samego oczopląsu3. W leczeniu niedowidzenia w tej grupie nie zawsze sprawdza się stosowanie metody obturacyjnej, szczególnie kiedy po zasłonięciu jednego z oczu obserwuje się nasilenie ruchów oczopląsowych w oku fiksującym (oczopląs ukryto-jawny). W takiej sytuacji warto rozważyć podanie kropli z 1% atropiną do oka z wyższą ostrością wzroku. Skuteczność atropiny w leczeniu niedowidzenia średniego stopnia jest podobna jak skuteczność obturacji, choć w grupie pacjentów zasłaniających oko efekty terapii pojawiały się wcześniej4. Zasadność leczenia niedowidzenia u dzieci z oczopląsem, z wykorzystaniem atropiny lub obturacji, należy szczególnie rozważyć w przypadku stwierdzenia znacznie obniżonej ostrości wzroku w oku dominującym lub organicznych przeszkód uzyskania lepszej ostrości wzroku w oku niedowidzącym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stosowanie soczewek kontaktowych

Pacjentom z oczopląsem warto rekomendować zastosowanie soczewek kontaktowych, które w przeciwieństwie do korekcji okularowej utrzymują środek optyczny korekcji na osi widzenia podczas ruchów [...]

Stosowanie pryzmatów

Pryzmaty mogą być wykorzystane w leczeniu konsekwencji oczopląsu, w tym zmniejszenia lub zniwelowania WUG. W celu właściwego doboru pryzmatu należy zmierzyć stopień odchylenia głowy [...]

Rehabilitacja wzroku

Ostrość wzroku i ograniczenia wzrokowe u pacjentów z oczopląsem są różne i zależą w dużej mierze od jego przyczyny oraz wzrokowych chorób współistniejących. Może wahać się [...]

Leczenie operacyjne

Sytuacje kliniczne, w których znajduje zastosowanie leczenie chirurgiczne oczopląsu, to:

Leczenie farmakologiczne

Istnieje wiele grup leków, które są z powodzeniem stosowane w leczeniu nabytego oczopląsu. Należą do nich: środki przeciwwymiotne, przeciwzapalne, przeciwmigrenowe, przeciwdepresyjne, substancje stosowane [...]

Do góry