Przeciwwskazania do laserowej korekcji wad wzroku

lek. Danuta Horodyńska

Centrum Medyczne MAVIT, Warszawa

Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS, Olsztyn

Adres do korespondencji:

lek. Danuta Horodyńska

Centrum Medyczne MAVIT

ul. Przyleśna 67, 01-673 Warszawa

e-mail: dhorodynska@mavit.pl

 • Bezwzględne i względne przeciwwskazania ogólne oraz okulistyczne do laserowej korekcji wzroku
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu laserowej chirurgii refrakcyjnej

Laserowa chirurgia refrakcyjna (LVC – laser vision correction) już od 1987 r. wzbogaca okulistyczny arsenał metod korygowania wad wzroku. W tym roku Theo Seiler wykonał laserem ekscymerowym pierwszy zabieg fotokeratektomii refrakcyjnej (PRK – photorefractive keratectomy) w niewidzącym oku. W 1989 r. Marguerite McDonald przeprowadziła zabieg PRK u widzącego pacjenta. W 1990 r. Ioannis Pallicaris i Lucio Burato po raz pierwszy zoperowali wadę wzroku nową metodą nazwaną laser in situ keratomileusis (LASIK), tworząc najpierw płatek warstwowy rogówki nacięty mikrokeratomem mechanicznym, a następnie profilując laserem ekscymerowym stromę rogówki pod płatkiem. W 2001 r. do chirurgii refrakcyjnej wprowadzono laser femtosekundowy. W zabiegu femtoLASIK służy on do wytwarzania płatka, zastępując mikrokeratom mechaniczny, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko powikłań i zwiększa precyzję zabiegu. W 2007 r. dr Walter Secundo przeprowadził pierwszy zabieg metodą ReLEx Smile, w której wykorzystywany jest jedynie laser femtosekundowy, nie używa się w niej lasera ekscymerowego1-4.

Przeciwwskazania ogólne i okulistyczne

Mimo szybkiego rozwoju technik LVC nadal nie u wszystkich osób możemy skorygować wadę wzroku metodami laserowymi, choć liczba przeciwwskazań ogólnych i okulistycznych zdecydowanie zmniejszyła się wraz z rozwojem technologii i wydłużeniem okresu obserwacji pacjentów po LVC.

Do bezwzględnych przeciwwskazań ogólnych do LVC zaliczane są1-3:

 • ciąża/laktacja (hormonalne zmiany krzywizny rogówki, refrakcji, sposobu bliznowacenia)
 • wszczepiony rozrusznik serca
 • kolagenozy i tendencja do tworzenia bliznowców
 • choroby autoimmunologiczne w aktywnej fazie
 • źle kontrolowana cukrzyca
 • aktywne choroby zapalne
 • choroby psychiczne uniemożliwiające dobrą współpracę lekarza z pacjentem
 • leczenie immunosupresyjne
 • stosowanie leków psychotropowych, retinoidów, amiodaronu
 • nadmierne, nierealistyczne oczekiwania pacjenta.

Do przeciwwskazań ogólnych względnych większość lekarzy zalicza obecnie cukrzycę. Jeśli cukrzyca u pacjenta z wadą wzroku utrudniającą życie jest dobrze kontrolowana i nie stwierdza się obniżenia czucia rogówkowego, zabieg LVC może zostać wykonany. Choroba Hashimoto również nie jest już bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu; może on być wykonany w stanie eutyreozy, po stabilizacji dawki hormonów i stężenia przeciwciał.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwalifikacja do zabiegu

Wyżej wymienione przeciwwskazania są relatywnie łatwe do ustalenia. Wymagają pogłębionego wywiadu i pełnego badania okulistycznego. Obecnie najwięcej czasu w trakcie kwalifikacji pacjenta do [...]

Podsumowanie

Laserowa korekcja wad wzroku uznawana jest za bezpieczną metodę obarczoną bardzo małym ryzykiem powikłań. Dokładne badanie kwalifikujące do zabiegu, wykorzystujące najnowsze [...]
Do góry