Soczewki klasy premium – jak uniknąć rozczarowań pooperacyjnych po zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki oraz usunięciu zaćmy

dr n. med. Adam Cywiński

Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory

Adres do korespondencji:

dr n. med. Adam Cywiński

Śląskie Centrum Leczenia Oczu

ul. Okrężna 11, 44-240 Żory

e-mail: adamcyw@gmail.com

  • Właściwa kwalifikacja przedoperacyjna mająca na celu wybór optymalnego modelu soczewki wewnątrzgałkowej to proces złożony, a zarazem klucz do uzyskania sukcesu pooperacyjnego. Temu zagadnieniu jest poświęcony niniejszy artykuł

Określenie „najbardziej odpowiednia soczewka” nie jest synonimem soczewki pozwalającej bez potrzeby stosowania dodatkowej korekcji uzyskać dobre widzenie do wszystkich odległości, tj. do dali, bliży oraz odległości komputerowych. Z uwagi na zbyt złożoną budowę oka w wielu przypadkach, włączając w to wadę wzroku, najbardziej odpowiednim modelem staje się soczewka o najprostszej budowie, czyli tzw. jednoogniskowa. Przy korygowaniu wady wzroku w procesie refrakcyjnej wymiany soczewki należy pamiętać, że przedoperacyjna ostrość wzroku pacjenta oceniana do wszystkich odległości jest bardzo dobra przy zastosowaniu odpowiedniej metody. Chirurgiczna korekcja wady z użyciem soczewki wewnątrzgałkowej o budowie złożonej może dać pacjentowi niezależność od stosowania okularów. Jeżeli jednak idzie za tym znaczna utrata jakości widzenia, to nie jest to już opcja godna polecenia. Trzeba mieć na uwadze, że pacjenci chcący poddać się zabiegowi refrakcyjnej wymiany soczewki są bardziej wymagający niż ci z zaćmą, z racji bardzo dobrej ostrości wzroku oraz jakości widzenia przed­operacyjnego.

Za soczewki wewnątrzgałkowe klasy premium uważa się te modele, które pozwalają na uzyskanie dobrej ostrości wzroku nie tylko do jednej odległości. Najbardziej złożone pozwalają uzyskać dobre widzenie do dali, bliży oraz odległości pośrednich, a te najbardziej zaawansowane technologicznie dodatkowo na zachowanie wysokiej jakości widzenia.

Jakość jest nadal tą składową widzenia, o której rzadko się wspomina, skupiając się głównie na ocenie ostrości wzroku. Już w okresie przedoperacyjnym należałoby ocenić, jaką jakość widzenia generują poszczególne struktury oka wchodzące w skład układu optycznego. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stan rogówki. Znając m.in. tę informację, można, przynajmniej w części, uniknąć rozczarowań pooperacyjnych. Aby ocenić jakość widzenia, należałoby wprowadzić badania oceniające te stałe parametry budowy oka, które mogą mieć na nią wpływ. Przykładowym urządzeniem stosowanym w praktyce własnej autora niniejszego artykułu jest analizator iTrace1,2. Wśród wielu jego innych funkcji jest ta, która pozwala m.in. na ocenę kątów kappa (κ) oraz alfa (α). Ocena aberracji wyższego rzędu (HOA – higher order aberration) generowanych rozdzielnie przez rogówkę oraz wnętrze oka, głównie soczewkę, to jeden z atutów analizatora iTrace (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

U mężczyzny, lat 51, zdiagnozowano zaćmę postępującą, wysoką krótkowzroczność (ok. −15,0 Dsph) obojga oczu. Pacjent zdecydował się na usunięcie zaćmy. Zabieg wykonano [...]

Soczewki klasy premium o budowie złożonej

Na rynku jest dostępnych coraz więcej soczewek wewnątrzgałkowych o budowie złożonej. Obecnie lekarze mogą dokonywać wyboru między soczewkami 2-3-ogniskowymi, wieloogniskowymi soczewkami o budowie [...]

Przypadek 2

Mężczyzna, lat 45, ze stwierdzoną nadwzrocznością małego stopnia i presbiopią obojga oczu, zdecydował się na zabieg RWS, by odzyskać widzenie do dali [...]

Pacjent kwalifikowany do usunięcia zaćmy oraz do RWS – różnice

„Jestem chirurgiem wykonującym zabiegi usunięcia zaćmy, tak więc kwalifikacja pacjentów do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki nie będzie też dla mnie problemem” [...]

Wybór właściwej soczewki a badania kwalifikacyjne

Zanim zostanie podjęta decyzja, którą soczewkę wybrać dla pacjenta, powinno się uzyskać następujące informacje:

Wada przedoperacyjna

Rodzaj wady przedoperacyjnej ma wpływ na budowę oka, a tym samym wybór soczewek, które można wszczepić pacjentowi.

Przypadek 3

U kobiety, lat 68, zdiagnozowano zaćmę i nadwzroczność wysoką obojga oczu (ok. +7,0 Dsph) z dużymi wartościami kątów κ (OP 0,762 mm, OL 0,621 [...]

Przypadek 4

Mężczyzna, lat 45, z obuoczną nadwzrocznością na poziomie +4,0 Dsph zdecydował się na zabieg RWS. Zaproponowano implantację modelu 2-ogniskowego o budowie asymetrycznej, z addycją [...]

Przypadek 5

Kobieta, lat 48, zdecydowała się na wykonanie zabiegu RWS. Wada przedoperacyjna osiągnęła wartości −15,0 Dsph (OP) i −17,5 Dsph (OL); kąty α [...]

Budowa oka – kąty kappa, alfa, średnica źrenicy

Budowa oka to kolejny element, który ma olbrzymie znaczenie w wyborze soczewki.

Soczewki o budowie EDOF

Soczewki o budowie EDOF charakteryzuje budowa pozwalająca na widzenie płynne w zakresie od bliskich do pośrednich odległości (30-100 cm) lub od dalekich do [...]

Przypadek 6

Kobieta, lat 47, ze stwierdzoną obuoczną nadwzrocznością na poziomie +6,0 Dsph (OP) i +7,5 Dsph (OL) zdecydowała się na zabieg usunięcia wady [...]

Inne formy korekcji bezsoczewkowości pooperacyjnej

Na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć o innych formach korekcji bezsoczewkowości pooperacyjnej – nie są one stosowane przez autora niniejszego artykułu.

Podsumowanie

Właściwa korekcja bezsoczewkowości pooperacyjnej pozwala na uzyskanie nie tylko prawidłowej ostrości wzroku, lecz także dobrej jakości widzenia. Właściwa kwalifikacja to złożony [...]

Do góry