Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa – opis przypadku

lek. Agata Golik

dr n. med. Ewa Piotrowska

Oddział Okulistyki, Szpital Czerniakowski w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Agata Golik

Oddział Okulistyki, Szpital Czerniakowski w Warszawie

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

e-mail: agatagolik5566@gmail.com

 • Artykuł został poświęcony problematyce ostrej tylnej wieloogniskowej plackowatej epiteliopatii barwnikowej (APMPPE – acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy) i zilustrowany przypadkiem pacjenta, u którego na podstawie wyników badań oraz obrazu klinicznego wysunięto podejrzenie tej choroby w obojgu oczach

Opis przypadku

Na ostry dyżur okulistyczny zgłosił się 26-letni mężczyzna z powodu pogorszenia widzenia obojga oczu pod postacią centralnego ubytku w polu widzenia – większego w oku prawym (OP), oraz z bólem głowy w okolicy skroni. Dolegliwości trwały od blisko 2 tygodni. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lekarz włączył leczenie ostrego zapalenia zatok, które nie przyniosło jednak poprawy. W wywiadzie pacjent bez chorób okulistycznych ogólnych.

W badaniu okulistycznym skorygowana ostrość wzroku wyglądała następująco: w OP lppo (liczy palce przed okiem), w oku lewym (OL) 0,9 wg tablic Snellena, ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP – intraocular pressure) zaś miało wartości odpowiednio: 11,4 i 11,8. W obojgu oczach stwierdzono:

 • zroszenia na śródbłonku
 • wysięk drobnopyłkowy w komorze przedniej
 • wysięk na przedniej torebce soczewki
 • pojedyncze komórki zapalne w komorze ciała szklistego
 • w badaniu dna oka obojga oczu tarcza nerwu II lekko przekrwiona – w OP od nosa, w OL od skroni granice delikatnie zatarte
 • stosunek średnicy tarczy nerwu wzrokowego do zagłębienia (C/D – cup to disc ratio) ok. 0,2
 • obrzęk siatkówki w dołku
 • obszary zbielonej siatkówki o niewyraźnych granicach, okrągłe, o wielkości mniej więcej 1 DD, rozsiane w centrum i na średnim obwodzie
 • w oku prawym wrzecionowata wybroczyna przy arkadach naczyniowych dołem i okrągła w plamce
 • w oku lewym dołem na dalekim obwodzie wybroczyna
 • w OL na godzinie 7.00 znamię naczyniówki o wielkości 1 DD, siatkówka obwodowa różowa, przyłożona.

W badaniu neurologicznym ubytek górnej połowy pola widzenia w OP oraz centralny ubytek pola widzenia w OL. Ruchomość gałek ocznych zachowana, pozostałe nerwy czaszkowe bez zmian. Nie stwierdzono innych odchyleń w badaniu neurologicznym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa

Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia zaliczana jest do tzw. zespołów białoplamistych o nieznanej etiologii. Jest wiele hipotez dotyczących tej choroby. Teoria zaproponowana [...]

Podsumowanie

Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia to zazwyczaj dobrze rokująca choroba, która często ustępuje samoistnie. Objawy wizualne znikają w ciągu 4-8 tygodni. Rokowanie [...]

Do góry