Toksyczny wpływ leków na siatkówkę i ostra martwica siatkówki – obrazy kliniczne

lek. Katarzyna Biela1,2

dr n. med. Mateusz Winiarczyk1

1Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Oddział Okulistyki, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Mateusz Winiarczyk

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin

e-mail: mateusz.winiarczyk@umlub.pl

  • Każdy lek, oprócz działania terapeutycznego, ma też wiele działań niepożądanych, które dotyczą również narządu wzroku. Mają one charakter przemijający lub trwały i mogą być zależne od dawki stosowanego leku. W niniejszym artykule poruszono zagadnienia toksycznego wpływu wybranych leków na siatkówkę ludzkiego oka, ze szczególnym uwzględnieniem martwicy siatkówki

Makulopatia chlorochinowa

Jedną z najlepiej opisanych retinopatii polekowych jest makulopatia chlorochinowa – pierwsza charakterystyka tej choroby pochodzi z 1959 r.1 Jest ona związana z przedłużonym stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny – leków powszechnie stosowanych w chorobach reumatycznych. Powikłanie to nie jest obserwowane przy krótkotrwałym używaniu wspomnianych substancji2. American Academy of Ophthalmology (AAO) w 2016 r. określiła główne czynniki ryzyka makulopatii chlorochinowej, którymi są:

  • dawka leku – dla hydroksychlorochiny >5 mg/kg rzeczywistej masy ciała, dla chlorochiny zaś >2,3 mg/kg rzeczywistej masy ciała (m.c.)
  • czas stosowania leku >5 lat
  • zaburzenia czynności nerek
  • leczenie skojarzone z tamoksyfenem
  • istniejąca choroba plamki3.

W badaniu oceniono również częstość występowania retinopatii, która po 20 latach leczenia wyniosła dla chlorochiny 7,5% oraz 20% dla hydroksychlorochiny3. Aktualne wytyczne European League Against Rheumatism (EULAR) zalecają dawkę hydroksychlorochiny <5 mg/kg rzeczywistej m.c. u wszystkich pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE – systemic lupus erythematosus)4.

Klinicznie makulopatia chlorochinowa objawia się zaburzeniami nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal pigment epithelium), prowadząc do klasycznego obrazu makulopatii typu bawole oko, z koncentryczną utratą nabłonka barwnikowego5. Zmiany zejściowe obejmują degenerację wszystkich warstw siatkówki, z obrazem przypominającym zwyrodnienie barwnikowe siatkówki6.

Podstawą w diagnozowaniu makulopatii chlorochinowej jest badanie pola widzenia, z charakterystycznym obrazem mroczka pierścieniowatego1. Dzięki temu można określić stopień nasilenia zmian jako wczesne (ubytek fotoreceptorów ≤180°), umiarkowane (ubytek >180°) oraz ciężkie (z towarzyszącymi defektami nabłonka barwnikowego, widocznymi w autofluorescencji [FAF – fundus autofluorescence])1.

Trwają prace nad zastosowaniem innych metod badawczych w diagnozowaniu makulopatii chlorochinowej. Podkreśla się przydatność FAF oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography), za pomocą której specjalista jest w stanie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Makulopatia krystaliczna

Makulopatia krystaliczna jest jedną z częściej spotykanych manifestacji retinopatii polekowych. Możliwymi jej przyczynami jest stosowanie m.in.:

Torbielowaty obrzęk plamki

Obrzęk plamki to schorzenie, w którym płyn gromadzi się w warstwie splotowatej zewnętrznej i jądrzastej wewnętrznej, pogarszając widzenie i jakość życia pacjentów. Torbielowaty obrzęk plamki [...]

Ostra martwica siatkówki jako możliwe powikłanie leczenia

Ostra martwica siatkówki (ARN – acute retinal necrosis) to martwicze zapalenie obwodowej siatkówki w przebiegu infekcji wirusami: opryszczki (HSV – Herpes simplex [...]

Podsumowanie

Wiele leków może wpływać negatywnie na narząd wzroku. Ważna jest świadomość lekarzy przepisujących dane farmaceutyki o możliwych działaniach niepożądanych, a także syste­matyczna [...]

Do góry