Nowy trend na polskim rynku w leczeniu zaczerwienienia spojówek i niewielkiego podrażnienia oka

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, prof. ŚUM1-3

lek. Olga Łach-Wojnarowicz1,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

3Oddział Okulistyczny z Oddziałem Pediatrycznym, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, prof. ŚUM

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

e-mail: dardobmd@wp.pl

  • W leczeniu zaczerwienienia oczu bez oczywistej patologii rozważa się zastosowanie miejscowych leków zwężających naczynia, które oprócz skuteczności dają też działanie niepożądane w postaci zjawiska tachyfilaksji. Dlatego też wysiłki naukowców ostatnich lat skupiały się na opracowaniu farmaceutyku redukującego niealergiczne lub niezakaźne zaczerwienienie oka. Lekiem, który odpowiada na te ścisłe kryteria, wydaje się brymonidyna – niniejszy artykuł przybliża specyfikę tego leku

Etiologia zaczerwienienia oka

Zaczerwienienie lub przekrwienie oka (w literaturze spotyka się także terminy: „pink eye” oraz „red eye”) to powszechne schorzenie okulistyczne, często skłaniające pacjentów do konsultacji z okulistą (ryc. 1). Z jednej strony może być ono efektem chorób narządu wzroku lub ich objawem, z drugiej zaś jedynie charakterystyką wyglądu powierzchni oka bez jednoznacznie określonej przyczyny. Zawsze należy wziąć pod uwagę indywidualny charakter łożyska naczyniowego spojówki, którego obecność jest zaskoczeniem dla pacjentów odbierających je jako objaw patologii. Jego struktura, stopień wypełnienia naczyń może się zmieniać nawet w ciągu doby, budząc nieuzasadniony niepokój. Oczekiwania o charakterze kosmetycznym nie powinny wpływać na decyzję lekarza. W jego ocenie leży określenie, czy przekrwienie należy leczyć, czy nie podejmować nieuzasadnionych decyzji terapeutycznych.

Według autorów jednego z dużych badań, do którego włączonych zostało aż 3467 osób, zaczerwienienie oczu jest przyczyną blisko 15% konsultacji u okulistów i prawie 6% u lekarzy pierwszego kontaktu. Najczęstszą stawianą diagnozą było alergiczne zapalenie spojówek (35%), następnie suchość oka (25%) i bakteryjne zapalenie spojówek (24%), a najrzadszą wirusowe zapalenie spojówek (5,9%) i inne, w tym narażenie na czynniki drażniące ze środowiska i noszenie soczewek kontaktowych1. Przed włączeniem leczenia należy określić przyczynę zaczerwienienia oka. Obecnie stosowanymi lekami w leczeniu alergicznego zapalenia spojówek są preparaty przeciwhistaminowe i stabilizatory komórek tucznych, natomiast w przypadku bakteryjnego zapalenia spojówek – antybiotyki2,3.

Poza patologicznymi przyczynami zaczerwienienia, które należy wykluczyć, efekt zwężenia naczyń spojówkowych ma również wartość terapeutyczną, zapewniając ulgę w przekrwieniu. W tym celu można zaaplikować dostępne bez recepty (OTC – over-the-counte...

Działanie brymonidyny

Chociaż opisywane farmaceutyki cechują się dobrą skutecznością, ich stosowanie wiąże się także z działaniem niepożądanym w postaci zjawiska tachyfilaksji (dotyczy to zwłaszcza agonistów receptorów α1). Jest to proces, w którym organizm staje się c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania kliniczne

W ostatnich latach przeprowadzono kilka badań oceniających skuteczność winianu brymonidyny w nowym wskazaniu. Torkildsen i wsp.27 przeprowadzili w grupach równoległych badanie jednoośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, [...]

Podsumowanie

W przypadkach gdy znana jest przyczyna zaczerwienienia oczu, zaleca się terapię ukierunkowaną na konkretną etiologię. W leczeniu zaczerwienienia oczu bez oczywistej patologii rozważa [...]
Do góry