Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Oko cyborga – kiedy nastąpi era przeszczepu funkcjonalnej gałki ocznej?

lek. Grzegorz Rotuski

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: rrotus@hotmail.com

World Health Organization (WHO) szacuje populację ze ślepotą obuoczną w skali światowej na 285 mln osób. W przypadku jaskry dokonanej lub zaawansowanej postaci AMD postępowanie okulistyczne opiera się na dbaniu o komfort psychiczny pacjenta, łagodzeniu dolegliwości w obrębie gałki ocznej oraz regularnym badaniu w celu wykluczenia procesów zapalnych i onkologicznych. Proponuje się rehabilitację mającą na celu wyostrzenie pozostałych zmysłów, tak aby umożliwić jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w podstawowych czynnościach życia codziennego. Duże emocje w świecie okulistycznym wzbudziło prze­szczepienie gałki ocznej w listopadzie 2023 r., choć zgodnie z obecnym stanem wiedzy poza dobrym efektem estetycznym chory nie odzyskał w tym oku widzenia.

Protezy wzroku są urządzeniami mającymi zastąpić wadliwy odcinek drogi wzrokowej. Nie są powszechnie dostępne ze względu na duży koszt przy stosunkowo niewielkim efekcie. Aktualnie prawidłowo osadzony implant pozwala pacjentowi dostrzec źródło świ...

W utracie wzroku o podłożu jaskrowym powyższe implanty nie będą wskazane, ponieważ komórki zwojowe odbierające informację z komórek dwubiegunowych sięgają aksonami aż do ciał kolankowatych bocznych. Podobnie jest w przypadku DR uszkadzającej przed...

Do góry