OpD: Jakie są koszty wdrożenia metody?

M.S.: PAT jest bezpłatne. Warunkiem adaptacji narzędzia było przeprowadzenie badań pilotażowych, które dobiegają końca w Klinice Onkologii CZD. Wnioski z tych prac będzie można opublikować już niedługo. W przyszłości, żeby korzystać z metody bezpłatnie, użytkownicy muszą jedynie zaakceptować obowiązek sprawozdawczości, czyli raz na kwartał raportować wyniki stosowania metody, np. ile osób zostało nią objętych, w jakich grupach problemowych było najwięcej osób. Autorzy metody chcą wiedzieć, jakie przynosi efekty w poszczególnych krajach.

OpD: Czy inne onkologiczne szpitale dziecięce są zainteresowane wprowadzeniem kwestionariusza?

M.S.: W Polsce jest 17 ośrodków referencyjnych leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. W 2006 roku powstała Polska Pediatryczna Grupa Psychoonkologów. Spotykamy się regularnie, wymieniamy doświadczeniami i wspólnie opracowujemy standardy postępowania. Będziemy rekomendować PAT, bo doświadczenia pokazały, że to bardzo prosta metoda, która daje dobre efekty. W Klinice Onkologii CZD tłumaczenia i adaptacji kwestionariusza na polski grunt podjęła się młoda psycholożka Marta Grudzińska, która zrobiła to bardzo dobrze. Każdy kolejny szpital, który przystąpi do programu, ma więc ułatwione zadanie. Będę starała się uzyskać zgodę Children’s Hospital of Philadelphia na wprowadzenie metody dla grupy ośrodków, żeby każdy z nich odrębnie nie musiał o nią występować. Myślę, że PAT z czasem wejdzie do praktyki lekarskiej jeśli nie wszystkich, to większości onkologicznych szpitali dziecięcych w Polsce.

Do góry