Standardy postępowania

Rola badania PET/CT w diagnostyce raka jelita grubego

Lek. med. Aleksandra Cegiel
Prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Dr hab. med. Jolanta Kunikowska

Zakład Medycyny Nuklearnej, SPCSK w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. med. Aleksandra Cegiel, Zakład Medycyny Nuklearnej SPCSK, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Celem przedstawionego opisu przypadku jest zwrócenie uwagi lekarzy klinicystów na rolę badania PET/CT z wykorzystaniem 18F-FDG (18F-fluorodeoksyglukozy) w diagnostyce raka jelita grubego, który jest w Polsce drugą w kolejności przyczyną zgonów nowotworowych.[1]

OPIS PRZYPADKU

62-letni chory z nadciśnieniem tętniczym, palacz tytoniu (40 paczkolat), od kilku miesięcy zgłaszający zmiany rytmu wypróżnień, zaparcie, obecność świeżej krwi w stolcu oraz utratę masy ciała (15 kg w ciągu sześciu miesięcy) zgłosił się do lekarza. Z powodu powyższych dolegliwości w październiku 2013 roku wykonano kolonoskopię, gdzie w dwóch z trzech pobranych wycinków w badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność adenocarcinoma w stopniu G2. W badaniu TRUS uwidoczniono na tylnej ścianie odbytnicy guz położony mniej więcej 1 cm od pierścienia zwieraczy zajmujący około 70 proc. obwodu, przechodzący przez warstwę mięśniową ściany jelita, wraz z powiększonymi węzłami chłonnymi okołoodbytniczymi (T3N1).

W listopadzie 2013 roku w celu oceny przedoperacyjnego stadium zaawansowania choroby chory został przyjęty do Kliniki Onkologii. Tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej i miednicy wykazała asymetryczne pogrubienie ścian odbytnicy, podwyższenie gęstości przylegającej tkanki tłuszczowej i liczne niepowiększone węzły chłonne w mesorectum. TK klatki piersiowej nie wykazało obecności zmian przerzutowych. Stężenie CEA wynosiło 5,62 ng/ml przy normie do 4,30 ng/ml.

Chorego poddano radioterapii przedoperacyjnej (2500 cGy/t w pięciu frakcjach po 500 cGy/t), a następnie wykonano brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy wraz z usunięciem nacieku w miednicy mniejszej po stronie prawej. Ze względu na zaawansowanie choroby (adenocarcinoma G2 pT3N1cM0 CS IIIB) podjęto decyzję o włączeniu chemioterapii uzupełniającej według protokołu FOLFOX4 (oksaliplatyna, 5-fluorouracyl, kwas folinowy). Chory pomiędzy styczniem i czerwcem 2014 roku otrzymał 11 cykli leczenia.

Po siódmym cyklu chemioterapii (w kwietniu 2014 roku) wykonano badania oceniające odpowiedź na leczenie. W TK jamy brzusznej i miednicy uwidoczniono naciek przestrzeni przedkrzyżowej ze zbiornikiem płynowym z jego obrębie, które zinterpretowano ja...

W czerwcu 2014 roku chorego skonsultowano z ośrodkiem radioterapii, jednak wobec braku histopatologicznego potwierdzenia wznowy nie został on zakwalifikowany do ponownej radioterapii. Chirurg zalecił wykonanie biopsji otwartej po zakończeniu chemi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

ROLA PET/CT W RAKU JELITA GRUBEGO

PET/CT z zastosowaniem 18F-FDG jest jednym z podstawowych badań obrazowych we współczesnej onkologii. W dyskusji dotyczącej omawianego przypadku klinicznego skoncentrowano się [...]
Do góry