Nowości

MBI – nowe doniesienia diagnostyczne w wykrywaniu nowotworu piersi u kobiet z gęstą tkanką gruczołową

1Paweł Zdanowski

2Dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

3Dr hab. med. Jarosław B. Ćwikła, prof. UWM

1Prof. dr hab. med. Leszek Królicki

1Zakład Medycyny Nuklearnej SPCSK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Klinika Onkologii COI im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

3Katedra Radiologii, Wydział Nauk Medycznych, UWM w Olsztynie

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny WUM, Zakład Medycyny Nuklearnej, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, tel. 22 599 22 70

Nowotwór piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. W roku 2012 zachorowało na niego ok. 1,7 mln kobiet na całym świecie, włączając w to kraje najbardziej rozwinięte (USA, Kanada, Australia, kraje Europy Zachodniej).[1] Szereg obserwacji wykazuje, że wczesne wykrycie nowotworu piersi dzięki obecnie stosowanym metodom diagnostycznym umożliwia podjęcie terapii we wczesnym stadium choroby oraz dobór odpowiedniego leczenia, a co za tym idzie – zmniejszenie śmiertelności. Za złoty standard diagnostyczny przyjmuje się mammografię, która pozwala na wykrycie choroby we wczesnym stadium zaawansowania. Należy pamiętać, iż jest to obecnie tylko jedno z narzędzi w diagnostyce tego typu nowotworu. Stosowane są również:

■ tomosynteza,

■ USG 3D,

■ MRI (magnetic resonance),

■ TK (computed tomography),

■ PEM (positron emission mammography),

■ MBI (molecular breast imaging).

Zasada działania MBI

W metodzie MBI do badania używany jest radioaktywny znacznik 99mTc-MIBI. Wykazano, że radiofarmaceutyk ten gromadzi się w ogniskach nowotworowych – również ogniskach raka piersi: na obrazie scyntygraficznym stwierdza się obszar wyraźnie zwiększonej radioaktywności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasada działania MBI

W metodzie MBI do badania używany jest radioaktywny znacznik 99mTc-MIBI. Wykazano, że radiofarmaceutyk ten gromadzi się w ogniskach nowotworowych – również [...]

Porównanie MBI z innymi technikami diagnostycznymi

Opierając się na doniesieniu z czerwca 2015 roku, opublikowanym na łamach „American Journal of Roentgenology”, wykazano, iż:

Wnioski

Skuteczna diagnostyka gruczołu piersiowego wśród kobiet jest istotnym wyzwaniem dla diagnostyki obrazowej. Wzrost zachorowań zmusza do poszukiwania i udoskonalania obecnie wykorzystywanych [...]
Do góry