Aktualności naukowe

Leczenie skróconym schematem radioterapii w połączeniu z następową chemioterapią zaawansowanego raka odbytnicy jest tak samo efektywne jak standardowa przedoperacyjna chemioradioterapia

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wyniki badania zostały zaprezentowane na ASCO przez prof. Krzysztofa Bujkę i prof. Lucjana Wyrwicza z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Badanie porównywało przedoperacyjną radioterapię w schemacie 5 × 5 Gy w połączeniu z konsolidującą chemioterapią ze standardowym leczeniem pod postacią trwającego pięć tygodni leczenia skojarzonego chemioradioterapią. Mimo że skrócony schemat leczenia nie wykazał przewagi odnośnie do zwiększenia resekcyjności guza odbytnicy, to pacjenci leczeni w ten sposób mieli mniejszą częstość wystąpienia ostrych toksyczności w porównaniu z pacjentami leczonymi pięciotygodniowym schematem (75% v. 83%; p = 0,006).

Do góry