Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Wpływ genotypu receptora witaminy D oraz suplementacji witaminy D3 na ryzyko rozwoju gruczolaków jelita grubego

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pomimo danych epidemiologicznych i wyników przedklinicznych badań sugerujących, że codzienna suplementacja witaminy D3 i wapnia przez okres od trzech do pięciu lat wpływa hamująco na rozwój raka jelita grubego, w randomizowanych badaniach klinicznych nie wykazano zmniejszenia ryzyka powstawania nawracających gruczolaków jelita grubego.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym oceniono wpływ siedmiu wariantów szlaków genetycznych witaminy D i wapnia (VDR, GC, DHCR7, CYP2R1, CYP27B1, CYP24A1i CASR) na powstawanie gruczolaków jelita grubego w czasie suplementacji witaminy D3 i wapnia. Ponadto oceniono 41 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP). Badanie prowadzono w grupie 2259 uczestników w 11 ośrodkach klinicznych w USA.

Do góry