Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: Redakcja LWT

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.


NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Akynezo (netupitant i palonosetron) kaps. twarde 300 mg/0,5 mg


Wskazania. Zapobieganie ostrym i opóźnionym nudnościom i wymiotom na skutek: chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplatynę o silnym działaniu wymiotnym; chemioterapii przeciwnowotworowej o umiarkowanym działaniu wymiotnym.

W dwóch badaniach klinicznych wykazano, że doustne podanie netupitantu z palonosetronem w połączeniu z deksametazonem zapobiega ostrym oraz opóźnionym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o silnym i umiarkowanym działaniu wymiotnym. Skuteczność stosowania pojedynczej, doustnej dawki netupitantu w połączeniu z doustną dawką palonosetronu przewyższała skuteczność pojedynczej, doustnej dawki palonosetronu.

Netupitant jest wybiórczym antagonistą ludzkich receptorów neurokininowych 1 (NK1) substancji P. Palonosetron jest wybiórczym antagonistą receptorów serotoninergicznych 5-HT3, o silnym powinowactwie.

  • Erivedge (wismodegib) kaps. twarde 150 mg


Wskazania. Leczenie dorosłych pacjentów z objawowym rakiem podstawnokomórkowym z przerzutami lub miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym niespełniającym kryteriów leczenia chirurgicznego lub radioterapii.

W badaniu klinicznym na leczenie wismodegibem zareagowało 43 proc. chorych z rakiem skóry miejscowo zaawansowanym i 30 proc. chorych z rakiem skóry z przerzutami. Czas utrzymywania się odpowiedzi to średnio 7,6 miesiąca.

Inhibitor szlaku sygnałowego Hedgehog, antagonista błonowego białka Smoothened (Smo). Przekazywanie sygnałów szlakiem Hedgehog poprzez białko Smo prowadzi do indukcji genów biorących udział w proliferacji, przeżyciu oraz różnicowaniu komórek.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Akynezo (netupitant i palonosetron) kaps. twarde 300 mg/0,5 mg

NOWOŚCI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Abraxane (kompleks paklitakselu z albuminą) proszek do sporz. zawies. do inf. iv. 100 mg (w programie lekowym: leczenie pacjentów z przerzutowym [...]

NOWE REJESTRACJE NA ŚWIECIE

Olaratumab (Lartruvo, roztw. do inf. iv. 10 mg/mL)

Do góry