Doniesienia kongresowe

ASH – Przedstawiamy wybrane nowości z zakresu hematologii

Dr hab. med. Anna Klukowska

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Anna Klukowska, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, e-mail: anna.klukowska@litewska.edu.pl

58. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) odbył się w San Diego w Kalifornii w dniach od 3 do 6 grudnia 2016 roku. Towarzystwo liczy ponad 17 tys. członków z ponad 100 krajów świata, zarówno naukowców, jak i lekarzy klinicystów. Celem ASH jest zrozumienie, diagnostyka, leczenie zaburzeń obejmujących krew, szpik oraz układ immunologiczny, hemostazy i na58. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) odbył się w San Diego w Kalifornii w dniach od 3 do 6 grudnia 2016 roku. Towarzystwo liczy ponad 17 tys. członków z ponad 100 krajów świata, zarówno naukowców, jak i lekarzy klinicystów. Celem ASH jest zrozumienie, diagnostyka, leczenie zaburzeń obejmujących krew, szpik oraz układ immunologiczny, hemostazy i naczyniowy, a także zapobieganie im przez promowanie badań naukowych, opiekę kliniczną, edukację i ćwiczenia w hematologii. W zjeździe uczestniczyło ponad 12 tys. klinicystów i badaczy z prawie wszystkich krajów świata.


Stałymi punktami programu ASH są sesje edukacyjne, wykłady plenarne, sesje komitetów naukowych, sesje prezentujące doniesienia zjazdowe, wykłady specjalne, jak np. Ham-Wassermana, spotkania z naukowcami. Przyznawane są nagrody dla najlepszych naukowców, np. nagroda Williama Damsheka, oraz medale, np. medal Henry’ego M. Strattona, ponadto prowadzone są sesje plakatowe i satelitarne.

Na zakończenie omawiane są najlepsze spośród prezentowanych doniesień zjazdowych na specjalnej 90-minutowej sesji nazwanej Best of ASH.

Na sesji edukacyjnej prezentowane były nowe leki zaaprobowane przez Food and Drug Administration (FDA) w USA. Były to trzy zupełnie różne leki. Jednym z nich było przeciwciało blokujące PD-1 receptor o nazwie niwolumab, które ma status leku sierocego w leczeniu chłoniaka Hodgkina, dla pacjentów z klasyczną postacią tego chłoniaka, u których wystąpił nawrót lub progresja choroby po przeszczepieniu autologicznych komórek hematopoetycznych szpiku.

Kolejnym był rekombinowany czynnik von Willebranda dla pacjentów z chorobą von Willebranda. Jest to pierwszy rekombinowany czynnik von Willebranda. Został zatwierdzony do leczenia i kontroli krwawień u dorosłych chorych. Trzecim lekiem był rekombinowany czynnik IX połączony z albuminą w celu wydłużenia czasu półtrwania tego czynnika we krwi. Jest to pierwszy w USA czynnik IX połączony z albuminą, a drugi zmodyfikowany w celu wydłużenia czasu półtrwania. W 2014 roku zarejestrowano w USA rekombinowany czynnik IX połączony z fragmentem Fc immunoglobuliny G. Rekombinowany czynnik IX połączony z albuminą został zaaprobowany dla dorosłych i dla dzieci chorych na hemofilię B.

Do góry