Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Kontrola mammograficzna u starszych chorych po leczeniu raka piersi

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dane epidemiologiczne wskazują, że w ciągu pięciu lat od rozpoznania raka piersi u 4-5 proc. chorych rozwija się nowy nowotwór po tej samej stronie lub przeciwnej (tzw. zdarzenia piersiowe). Ryzyko wystąpienia nowotworu u chorych po leczeniu oszczędzającym nie zmniejsza się wraz z upływem czasu od operacji pierwszego nowotworu, chociaż obserwacje wskazują, że większość starszych chorych umiera z powodów innych niż rak piersi.

Obecne standardy zalecają coroczną kontrolę mammograficzną u wszystkich chorych po leczeniu raka piersi, chociaż dane dotyczące oceny potencjalnych korzyści w stosunku do ryzyka z prowadzenia kontroli mammograficznej u starszych chorych po leczeni...

Do góry