Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Kardiotoksyczność inhibitorów aromatazy i tamoksyfenu u chorych na raka piersi w wieku postmenopauzalnym

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wyniki randomizowanych badań klinicznych (RCTs) wskazują na istotne ryzyko występowania powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na raka piersi leczonych uzupełniająco inhibitorami aromatazy (AIs) w porównaniu z terapią tamoksyfenem. Nie jest jednak jasne, czy ryzyko to jest rzeczywiste, czy mniejsza częstość występowania powikłań u chorych leczonych tamoksyfenem spowodowana jest jego kardioprotekcyjnym działaniem. W oparciu o powyższe autorzy niniejszego opracowania dokonali przeglądu systematycznego piśmiennictwa i dostępnych wyników przeprowadzonych metaanaliz oceniających wyniki leczenia uzupełniającego inhibitorami aromatazy i tamoksyfenem. Analizie poddano dostępne wyniki badań z baz medycznych takich jak: PubMed, Embase (OWIDIUSZ), Cochrane CENTRAL oraz międzynarodowych rejestrów badań klinicznych, w tym z www.clinicaltrials.gov od momentu ich powstania do czerwca 2016 roku. Porównywano ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i naczyniowo-mózgowych u chorych na raka piersi leczonych uzupełniająco lub uzupełniająco przedłużoną hormonoterapią i randomizowanych do ramion:

Do góry