Jakie są metody leczenia?

Stosuje się leczenie chirurgiczne, radioterapię, radiochemioterapię oraz chemioterapię. O wyborze metody leczenia decyduje stopień zaawansowania choroby oraz stan sprawności ogólnej. We wczesnym raku szyjki macicy podstawową metodę leczenia stanowi chirurgia. U części chorych po leczeniu operacyjnym stosuje się uzupełniającą radio- lub radiochemioterapię. W leczeniu zaawansowanego miejscowo raka standardem jest chemioradioterapia. Chemioterapia jest stosowana w przypadku stwierdzenia przerzutów odległych oraz u chorych, u których nie mam możliwości przeprowadzenia leczenia miejscowego.

Czy choroba jest dziedziczna?

Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny.

Czy raka szyjki macicy można wyleczyć?

Szanse na wyleczenie zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Odsetek przeżyć pięcioletnich (które traktuje się jako wyleczenie z choroby) we wczesnym stopniu zaawansowania sięga 95 proc. Natomiast w przypadkach zaawansowanych, poza możliwością leczenia radykalnego, lub z przerzutami odległymi, odsetek ten nie przekracza 10 proc.

Do góry