Aktualności naukowe

Leczenie rekombinowanym wirusem polio (PVS-RIPO) u pacjentów z nawrotowym glejakiem złośliwym IV stopnia

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Rokowanie u pacjentów z nawrotowym glejakiem złośliwym w stopniu IV wg WHO jest bardzo złe i obecnie nie ma skutecznej terapii w takich przypadkach. Przeprowadzone badanie w tej populacji pacjentów miało na celu ustalanie dawki i ocenę toksyczności podawanej do guza rekombinowanej niepatogennej chimery poliorynowirusowej (recombinant oncolytic poliovirus, PVS-RIPO). PVS-RIPO rozpoznaje receptor poliowirusa CD155, który jest szeroko rozpowszechniony w komórkach nowotworowych guzów litych i składnikach mikrośrodowiska guza.

Do badania zakwalifikowano dorosłych pacjentów z nawrotowym nadnamiotowym złośliwym glejakiem w stopniu IV wg WHO, potwierdzonym w badaniu histopatologicznym, z mierzalną chorobą (guz ze wzmocnieniem kontrastowym ≥1 cm i ≤5,5 cm w największym wymi...

Do góry