Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.  

NOWE PREPARATY NA POLSKIM RYNKU

  • Onivyde (irynotekan, chlorowodorek trójwodny, izotoniczna dyspersja liposomowa) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 5 mg/mL – fiol. 10 mL.

Wskazania. Leczenie gruczolakoraka trzustki z przerzutami, w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i leukoworyną (LV), u dorosłych pacjentów z progresją choroby po terapii opartej na gemcytabinie. Irynotekan liposomowy nie jest równoważny z nieliposomowymi preparatami zawierającymi irynotekan i nie należy ich stosować zamiennie.

NOWE PREPARATY NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ APTECZNEJ

  • Fenta MX (fentanyl) system transdermalny 25 µg/h (5,78 mg) 5 szt., 50 µg/h (11,56 mg) 5 szt., 75 µg/h (17,34 mg) 5 szt., 100 µg/h (23,12 mg) 5 szt.

Wskazania. ► Dorośli: leczenie przewlekłego bólu o znacznym nasileniu, który wymaga długotrwałego, ciągłego leczenia opioidami. ► Dzieci: długotrwałe leczenie przewlekłego bólu o znacznym nasileniu u dzieci w wieku ≥2 lat leczonych opioidami.

Refundacja. We wskazaniu: neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia.

NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

  • Anagrelide Sandoz (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt.

Wskazania. Obniżanie zwiększonej liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują aktualnego leczenia lub u których aktualne leczenie nie spowodowało zredukowania zwiększonej liczby płytek krwi do zadowalającej wartości. Uwaga. Zagrożenie pacjenta z nadpłytkowością samoistną określa się na podstawie obecności więcej niż jednego z następujących czynników: wiek >60 lat, liczba płytek krwi >1000 × 109/L, przebyte krwotoczne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWE PREPARATY NA POLSKIM RYNKU

■ Onivyde (irynotekan, chlorowodorek trójwodny, izotoniczna dyspersja liposomowa) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 5 mg/mL – fiol. 10 mL. [...]

NOWE PREPARATY NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ APTECZNEJ

■ Fenta MX (fentanyl) system transdermalny 25 µg/h (5,78 mg) 5 szt., 50 µg/h (11,56 mg) 5 szt., 75 µg/h (17,34 mg) [...]

NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

■ Anagrelide Sandoz (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt.

NOWE SUBSTANCJE ZAREJESTROWANE NA ŚWIECIE (FDA)

■ Binimetynib (Mektovi, tabl. 15 mg)
Do góry