Aktualności naukowe

Wykonanie dwóch testów immunochemicznych kału w celu wykrywania zaawansowanej choroby nowotworowej

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Testy immunochemiczne kału (FIT, faecal immunochemical tests) są zalecane do badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka okrężnicy i odbytnicy. Dwie często stosowane metody FIT (FOB-Gold i OC-Sensor) są skuteczne w podobnym odsetku w wykrywaniu zaawansowanego nowotworu (tj. raka jelita grubego i zaawansowanego gruczolaka) przy ustalonej wartości odcięcia stężenia hemoglobiny w kale. Nie jest jasne, czy działanie tych dwóch metod jest również porównywalne przy innych progach odcięcia. W przedstawianym badaniu porównano dokładność dwóch testów w wykrywaniu zaawansowanego nowotworu przy różnych progach odcięcia stężenia hemoglobiny w kale.

Do góry