Onkologia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Od kardiologa dla onkologów
Zasady farmakoterapii
Przegląd badań
Opis przypadku
Dążymy do celu
Praktyka kliniczna
Aktualne poglądy
Nowości