Aktualności naukowe

Pembrolizumab w porównaniu z metotreksatem, docetakselem lub cetuksymabem w leczeniu nawrotowego bądź przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Istnieje niewiele skutecznych opcji terapeutycznych dla pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. Pembrolizumab wykazał aktywność przeciwnowotworową i możliwą do zaakceptowania toksyczność we wcześniejszych badaniach. Celem prezentowanego badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu w porównaniu z terapią standardową w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi.

Badanie zostało przeprowadzone w 97 ośrodkach w 20 krajach, w tym również w Polsce. Włączani byli do niego pacjenci z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia związkami platyny w I linii lecze...

Do góry