Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wyniki 5-letnie wśród pacjentów z czerniakiem z przerzutami odległymi leczonych dabrafenibem i trametynibem

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600E lub V600K mają dłuższe przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie po zastosowaniu inhibitorów BRAF oraz inhibitorów MEK. Jednak długoterminowe wyniki kliniczne u tych pacjentów pozostają niezdefiniowane.

Aby określić 5-letnie wskaźniki przeżycia i cechy kliniczne pacjentów z długotrwałą odpowiedzią na leczenie, zebrano dane z randomizowanych badań terapii skojarzonej z inhibitorami BRAF i MEK.

Przeanalizowano zbiorcze dane o przeżyciu z dwóch badań z udziałem wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali inhibitor BRAF dabrafenib (w dawce 150 mg dwa razy na dobę) plus inhibitor MEK trametynib (2 mg raz na dobę) w badaniach COMBI-...

Do góry