Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Całkowite przeżycie pacjentek z rakiem piersi leczonych rybocyklibem i terapią hormonalną

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wcześniejsza analiza badania MONALEESA-7 wykazała, że dodanie inhibitora kinazy zależnej od cyklin 4 i 6 (CDK4/6) do terapii hormonalnej zapewnia większą korzyść w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji niż sama terapia hormonalna u pacjentek przed menopauzą lub w okresie okołomenopauzalnym z zaawansowanym hormonozależnym, HER2-ujemnym rakiem piersi.

Kluczowym drugorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie – wyniki tej analizy przedstawiono poniżej.

Całkowite przeżycie oceniono za pomocą stratyfikowanego testu log-rank i podsumowano przy użyciu metod Kaplana-Meiera.

Do góry