Dostęp Otwarty

Temat numeru

Objawy niepożądane chemioterapii (cz. 2) – nudności i wymioty

dr n. med. Maryna Rubach

Oddział Chemioterapii Dziennej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Maryna Rubach, Oddział Chemioterapii Dziennej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Small rubach maryna 2 opt

dr n. med. Maryna Rubach

  • Przedstawienie objawów niepożądanych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym w postaci nudności i wymiotów
  • Potencjał emetogenny cytostatyków – w przypadku których leków jest najwyższy?
  • Leczenie objawowe oraz premedykacja nudności i wymiotów

Chemioterapia nowotworów wiąże się bardzo często z występowaniem różnych objawów niepożądanych. Jest to związane z niespecyficznym mechanizmem działania leków przeciwnowotworowych. Objawy niepożądane chemioterapii mogą wystąpić w trakcie leczenia (toksyczność wczesna), a także jakiś czas po zakończonej terapii (toksyczność późna).

Do najważniejszych objawów niepożądanych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym należą:

• powikłania hematologiczne

• nudności i wymioty

• stany zapalne śluzówek przewodu pokarmowego

• biegunki

• uszkodzenia serca

• powikłania zakrzepowe

• odczyny po wynaczynieniu leków

• uszkodzenia nerek i pęcherza moczowego

• uszkodzenia płuc

• zaburzenia neurologiczne

• uszkodzenia gonad

• objawy skórne

• wypadanie włosów.

Etiologia nudności i wymiotów

Nudności i wymioty (NiW) to jedne z najbardziej przykrych i uciążliwych objawów niepożądanych występujących u chorych na nowotwory. W skrajnych przypadkach mogą być nawet groźne dla życia, głównie z powodu zaburzeń wodno-elektrolitowych. Przede wszystkim jednak obniżają one jego jakość. NiW mogą być spowodowane przez samą chorobę nowotworową, ale występują również jako objaw niepożądany związany ze wszystkimi metodami leczenia stosowanymi w onkologii, np. z leczeniem chirurgicznym, radioterapią, chemioterapią.