Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Apiksaban w leczeniu ŻChZZ związanej z chorobą nowotworową

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Najnowsze wytyczne zalecają rozważenie zastosowania doustnego edoksabanu lub rywaroksabanu w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Jednak zalety tych doustnych leków są ograniczone przez zwiększone ryzyko krwawienia związane z ich stosowaniem.

Prezentowane badanie było randomizowanym, otwartym projektem typu non-inferiority oceniającym apiksaban (odwracalny, bezpośredni i wysoce wybiórczy inhibitor czynnika Xa, podawany doustnie) w porównaniu z heparyną drobnocząsteczkową w leczeniu ŻCh...

Do góry