Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Chemioterapia uzupełniająca w raku urotelialnym górnego odcinka układu moczowego (badanie POUT)

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Raki urotelialne górnego odcinka dróg moczowych (UTUC – upper urinary tract urothelial carcinomas) są rzadkie i cechują się gorszym rokowaniem niż raki urotelialne pęcherza moczowego. Nie istnieje międzynarodowy konsensus w sprawie korzyści z chemioterapii uzupełniającej u pacjentów z UTUC po nefroureterektomii radykalnej. Badanie POUT (chemioterapia okołooperacyjna vs. obserwacja) miało na celu ocenę skuteczności ogólnoustrojowej chemioterapii opartej na pochodnych platyny u pacjentów z UTUC.

Badanie przeprowadzono w 71 szpitalach w Wielkiej Brytanii. Zrekrutowano pacjentów z UTUC po nefroureterektomii w stadium pT2-T4, N0-3, M0 lub każdy pT, N1-3, M0. Następnie losowo przydzielono uczestników w stosunku 1:1 do obserwacji lub podania c...

Do góry