Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Przeżycie całkowite u pacjentów z rakiem trzustki otrzymujących terapie dopasowane po profilowaniu molekularnym

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Około 25% przypadków raków trzustki zawiera zmiany molekularne, dla których istnieją kliniczne lub silne przedkliniczne dowody na przewidywaną korzyść z określonej terapii celowanej. Program Know Your Tumor (KYT) był skierowany do pacjentów z rakiem trzustki i umożliwiał poddanie się komercyjnie dostępnemu profilowaniu wielopunktowemu w celu określenia molekularnie dostosowanych terapii i zaleceń badań klinicznych. W prezentowanym opracowaniu starano się ustalić, czy pacjenci z rakiem trzustki z takimi zmianami molekularnymi, którzy otrzymali dopasowaną terapię, mieli dłuższą medianę przeżycia całkowitego niż podobni pacjenci, którzy nie otrzymali terapii celowanej na podstawie badania molekularnego tkanki guza.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przeżycie całkowite u pacjentów z rakiem trzustki otrzymujących terapie dopasowane po profilowaniu molekularnym

Około 25% przypadków raków trzustki zawiera zmiany molekularne, dla których istnieją kliniczne lub silne przedkliniczne dowody na przewidywaną korzyść z określonej [...]

Do góry