Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Korzyść w przeżyciu całkowitym po zastosowaniu tebentafuspu w przerzutowym czerniaku błony naczyniowej oka

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Czerniak błony naczyniowej oka jest chorobą, która różni się od czerniaka skóry. Cechuje się niewielkim obciążeniem mutacyjnym i rocznym całkowitym przeżyciem wynoszącym około 50% u pacjentów z chorobą w stadium przerzutowym. Brakuje danych wykazujących udowodnioną poprawę całkowitego przeżycia w przypadku leczenia systemowego. Tebentafusp jest bispecyficznym białkiem fuzyjnym, które rozpoznaje dwa cele – glikoproteinę 100 (gp100; białko melanocytowe), która jest obecna na komórkach czerniaka, oraz drugi cel na komórkach T.

Do góry