Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Liposomalny irynotekan z fluorouracylem i leukoworyną w przerzutowym raku dróg żółciowych po progresji po zastosowaniu gemcytabiny i cisplatyny

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Rokowanie pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych, u których doszło do progresji po podaniu gemcytabiny z cisplatyną, jest bardzo złe. Celem przedstawianego badania było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa chemioterapii drugiego rzutu z zastosowaniem liposomalnego irynotekanu z fluorouracylem i leukoworyną u pacjentów z przerzutowym rakiem dróg żółciowych, u których doszło do progresji po leczeniu gemcytabiną z cisplatyną.

Badanie zostało przeprowadzone w pięciu instytucjach akademickich w Korei Południowej i obejmowało pacjentów w wieku ≥19 lat w dobrym lub bardzo dobrym stopniu sprawności (0 lub 1 wg ECOG) z histologicznie lub cytologicznie potwierdzonym przerzuto...

Od 5 września 2018 do 18 lutego 2020 r. 193 pacjentów poddano badaniu przesiewowemu pod kątem kwalifikacji do leczenia, z których 174 (88 w grupie z liposomalnym irynotekanem, fluorouracylem i leukoworyną oraz 86 w grupie z fluorouracylem i leukow...

Do góry