Wytyczne

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, profesor instytutu1,2a,
prof. dr hab. n. med. Robert Jach3a,
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn4a,
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński5,6b,
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska7b,
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski8b,
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, profesor UMW9b,
prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch10b,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas11b,
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki12b,
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski13b,
dr hab. n. med. Maciej Stukan14,15b,
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki16b

1Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Centralny Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

2Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Siedlce

3Klinika Ginekologii Endokrynologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Przewodniczący Sekcji ds. Profilaktyki i Leczenia Raka Szyjki Macicy PTGO

4Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wrocław; Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne

5Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

6Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom

7Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne

8Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin; Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

9Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław; konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

10Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa; Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

11Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa; konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego

12Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa; prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

13I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź; prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

14Oddział Ginekologii Onkologicznej, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

15Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

16Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań; Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne

akomitet redakcyjny

bautorzy w kolejności alfabetycznej

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, profesor instytutu

Zakład Profilaktyki Nowotworów,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roengena 5, 02-781 Warszawa

e-mail: andrzej.nowakowski@pib-nio.pl

Streszczenie

Rocznie na świecie kilkaset milionów ludzi ulega zakażeniom genitalnymi genotypami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus). Przenoszone głównie drogą płciową infekcje przebiegają najczęściej bezobjawowo, ale mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu, prącia, niektórych nowotworów głowy i szyi oraz brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych). Udział HPV w etiologii chorób wynosi od blisko 100% w przypadku raka szyjki macicy do kilku/kilkunastu procent w przypadku innych nowotworów i schorzeń. Brakuje skutecznych leków przeciwko HPV, ale szczepionki profilaktyczne są dostępne bezpłatnie w programach immunizacji wielu krajów na świecie. W Polsce szczepienia przeciwko HPV były dotychczas realizowane odpłatnie lub w bezpłatnych lokalnych, samorządowych programach profilaktyki, ale objęcie populacji nie przekracza 10%. Od listopada 2021 roku jedna ze szczepionek jest dostępna z 50% refundacją, trwają prace nad refundacją kolejnych, a Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada wdrożenie programu immunizacji przeciwko HPV i objęcie 60% populacji nastolatków szczepieniami do 2028 roku. Rejestrację mają trzy szczepionki profilaktyczne przeciwko HPV. Wszystkie są bezpieczne, a ich skuteczność w profilaktyce chorób wywoływanych przez genotypy szczepionkowe sięga blisko 100% pod warunkiem uzyskania pełnej odporności poszczepiennej przed kontaktem z wirusem. Priorytetową kohortę docelową dla szczepień przeciwko HPV w Polsce stanowią dziewczęta w wieku 11-13 lat. Należy dążyć do wdrożenia rutynowych, bezpłatnych szczepień przeciwko HPV do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) dla wszystkich nastolatków. Osoby po 13 roku życia mogą także odnieść korzyść z tych szczepień i powinny być szczepione zgodnie z charakterystyką produktów. Oprócz bezpłatnej dostępności w ramach PSO elementem kluczowym dla sukcesu wdrożenia szczepień przeciwko HPV w Polsce będzie edukacja personelu medycznego i rodziców szczepionych nastolatków.

Wirusy brodawczaka ludzkiego jako czynnik etiologiczny chorób

Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego należą do najczęstszych infekcji narządów płciowych u ludzi, w większości przebiegają bezobjawowo i ulegają samoistnej regresji. Jednak u kilku do kilkunastu procent zakażonych dochodzi do rozwoju zmian chorobowych w różnych lokalizacjach anatomicznych. Ocenia się, że HPV odpowiada za rozwój blisko 100% stanów przedrakowych i raków szyjki macicy: 64-100% stanów przedrakowych i nowotworów pochwy, 90% nowotworów odbytu, 30% nowotworów prącia, 15-30% nowotworów sromu1-3. Zakażenie HPV wywołuje także część zachorowań na nowotwory głowy i szyi (jama ustna – ok. 3,7%; nosogardziel – ok. 11%; nasada języka, migdałek – ok. 19,9%; nieokreślona część gardła – ok. 25%)2,3. Jest ponadto czynnikiem etiologicznym kłykcin kończystych (brodawek płciowych) oraz nawracającej brodawczakowatości krtani. Dotychczas sklasyfikowano ok. 200 genotypów HPV, spośród których obecnie 14 (oznaczonych jako: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) uznaje się za genotypy wysokiego ryzyka rozwoju zmian nowotworowych. Tzw. genotypy niskiego ryzyka 6 i 11 są odpowiedzialne za rozwój większości kłykcin kończystych i nawracającej brodawczakowatości krtani. Częstość zakażeń, nosicielstwa i dystrybucja genotypów HPV jest zróżnicowana i zależy od lokalizacji anatomicznej zakażenia, płci, wieku oraz rejonu geograficznego i populacji. Około 70% nowotworów szyjki macicy na świecie jest wywoływanych przez HPV16 i 184, a genotyp 16 dominuje we wszystkich HPV-zależnych nowotworach1. W polskim materiale oceniono, że genotypy 16 i 18 odpowiadają za rozwój ok. 83% HPV-DNA pozytywnych nowotworów szyjki macicy, a ok. 85% zaawansowanych stanów przedrakowych szyjki macicy jest etiologicznie związanych z zakażeniami HPV16, 33, 31, 52, 45 i 585. Ocenia się, że na świecie 690 000 zachorowań na nowotwory w 2020 roku6, a w Polsce ok. 3000 w 2015 roku2 było związanych z zakażeniami HPV. Spośród chorób etiologicznie związanych z HPV zdecydowanie największym problem dla zdrowia publicznego w Polsce jest rak szyjki macicy ze względu na najwyższą zachorowalność wśród HPV-zależnych nowotworów oraz zagrożenie dla życia i zdrowia kobiet w młodym wieku. W Polsce nie ma oficjalnych rejestrów, ale ekstrapolując dane światowe7, zachorowalność na kłykciny kończyste oraz nawracającą brodawczakowatość krtani można oszacować odpowiednio na kilkadziesiąt tysięcy i kilkaset przypadków rocznie.

Szczepionki profilaktyczne przeciwko HPV

Obecnie w większości krajów świata i w Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki. W skład wszystkich wchodzą cząsteczki wirusopodobne (VLPs – virus-like particles) zbudowane z oczyszczonego białka głównego kapsydu wirusowego L1 produkowanego drogą rekombinacji DNA oraz adiuwantów. Szczepionki nie zawierają żywych wirusów ani ich materiału DNA. Nie mogą wywołać zakażenia, a niezakaźne cząstki wirusopodobne zawarte w szczepionkach nie mają zdolności do replikacji. Mechanizm działania szczepionek przeciwko HPV polega na indukowaniu humoralnej odpowiedzi immunologicznej i obecności przeciwciał neutralizujących oraz ich aktywności w miejscu infekcji. Stężenia przeciwciał uzyskiwane po szczepieniu obniżają się wraz z odstępem czasu po szczepieniu, a następnie utrzymują się na stabilnym poziomie przez wiele lat, wielokrotnie przewyższając te notowane po naturalnej infekcji8. Szczepionki profilaktyczne przeciwko HPV nie mają właściwości leczniczych, nie zmieniają przebiegu toczącego się zakażenia ani przebiegu klinicznego zmian chorobowych wywołanych przez wirusa. Dlatego dla uzyskania odporności poszczególnych osób i maksymalnego efektu populacyjnego powinny być podane osobom przed kontaktem z wirusem, czyli przed inicjacją seksualną. Na podstawie metaanalizy danych obejmujących 60 mln zaszczepionych osób w okresie 8 lat obserwacji największą skuteczność w zakresie prewencji stanów przednowotworowych dużego stopnia szyjki macicy i brodawek płciowych wykazano w grupie dziewczynek zaszczepionych do 19 roku życia (mniejszą, ale także istotną u kobiet do 29 roku życia)9. Krótką charakterystykę zarejestrowanych szczepionek przedstawiono w tabeli 1.

Small 40952

Tabela 1. Charakterystyka zarejestrowanych szczepionek profilaktycznych przeciwko HPV (w kolejności rejestracji w Europie)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo szczepień jest kluczowym aspektem dla zapewnienia odpowiedniego bilansu korzyści i potencjalnych zagrożeń płynących z zastosowania tej formy profilaktyki w populacjach młodych, zdrowych osób. Wszystkie trzy szczepionki przeciwko HPV były poddane odpowiednim badaniom przedrejestracyjnym, przeszły pozytywną ocenę agencji rejestracyjnych w zakresie ich bezpieczeństwa i są przedmiotem stałego nadzoru porejestracyjnego (szczepionki 2-walentna – 2v i 4-walentna – 4v od ponad 15 lat, a 9-walentna – 9v od 9 lat). Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) obserwowane w badaniach klinicznych po wszystkich trzech szczepionkach miały podobny profil i częstość występowania. W przypadku szczepionki 4v najczęstszymi miejscowymi objawami poszczepiennymi były: ból (84%), rumień (<25%) i obrzęk (25%) w miejscu podania, przy czym ból występował częściej niż po podaniu placebo (roztwór soli fizjologicznej – 49%; placebo zawierające aluminium – 75%). Objawy te występowały częściej po zastosowaniu szczepionki 2v i 9v7. Przemijające stany podgorączkowe/gorączka są jedynym ogólnoustrojowym działaniem niepożądanym występującym częściej (>10%) u szczepionych przeciwko HPV niż u szczepionych placebo7. Do częstych, ale szybko ustępujących NOP po tych szczepieniach należą bóle i zawroty głowy (>10%), bóle mięśniowo-stawowe, bóle brzucha, nudności i wymioty (częstość występowania 1-10%). Szczepieniom przeciwko HPV, podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych młodzieży, towarzyszyły także omdlenia, które są klasyfikowane jako psychogenna reakcja na wkłucie igły. Anafilaksja po szczepieniach przeciwko HPV występuje z podobną częstością jak po podaniu innych szczepionek. Dane na temat bezpieczeństwa szczepień przeciwko HPV zgromadzono u osób od 9 roku życia, są one nadal zbierane i analizowane wzorem innych szczepionek profilaktycznych10.

W doniesieniach porejestracyjnych sugerowano związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniami przeciwko HPV a wystąpieniem m.in. zespołu Guillaina-Barrégo, zespołu złożonego bólu regionalnego (CRPS – complex regional pain syndrome), zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS – postural orthostatic tachycardia syndrome), przedwczesnej niewydolności jajników (POI – premature ovarian insufficiency) czy chorób autoimmunologicznych. Z powodu tych doniesień i związanych z nimi medialnych kontrowersji szczepionki przeciwko HPV należą do najwnikliwiej przebadanych i ciągle monitorowanych pod względem bezpieczeństwa. Dotychczas żadne z podejrzeń nie znalazło potwierdzenia w analizach przeprowadzonych w dużych populacjach zaszczepionych11-13. Pozostają one jednak przedmiotem dalszych obserwacji i debat14-16. W analizie bezpieczeństwa szczepionki 4v, obejmującej dane łącznie z badań klinicznych i z baz danych w 9-letnim okresie porejestracyjnym, tylko omdlenia i miejscowe odczyny skórne miały związek ze szczepieniami17. W porównaniu ze szczepionką 4-walentną, po 9-walentnej notowano częstsze miejscowe NOP, ale częstość poważnych odczynów poszczepiennych była taka sama18. Szczepienie przeciwko HPV nie jest zalecane u ciężarnych, jednak nie stwierdzono różnic w częstości występowania powikłań w ciąży u kobiet zaszczepionych i nieszczepionych tą szczepionką w okresie ciąży18-20.

Immunogenność

Immunogenność szczepionek przeciwko HPV była oceniana w wielu badaniach klinicznych. Pomostowe badania stężeń przeciwciał stanowiły podstawę rejestracji szczepień u nastolatków (u których nie można było przeprowadzić badań w zakresie skuteczności) oraz 2-dawkowego schematu szczepień (miana przeciwciał nie niższe niż po zastosowaniu schematu 3-dawkowego) u młodych osób8. Odsetki osób z serokonwersją po przyjęciu pełnego cyklu szczepień znacznie przekraczają 90%, a osiągane miana przeciwciał poszczepiennych wielokrotnie przewyższają stężenia obserwowane po naturalnej infekcji8. Najwyższe miana notuje się 4 tygodnie po ostatniej dawce, następnie stężenia przeciwciał osiągają plateau znacząco przekraczające poziomy po zakażeniu naturalnym21. Długość ochrony poszczepiennej jest prognozowana na kilkadziesiąt lat21. Nie ustalono dotychczas minimalnego stężenia przeciwciał zabezpieczającego przed zakażeniem ani konieczności i czasu podania dawki przypominającej.

Skuteczność

Skuteczność szczepionek oceniana w badaniach klinicznych zależała od wielu czynników, takich jak m.in.: aktualne lub przebyte zakażenie HPV, wiek i płeć osoby szczepionej, punkt końcowy (rodzaj, zaawansowanie, lokalizacja anatomiczna zmiany wywołanej zakażeniem HPV), czas obserwacji po szczepieniu22-25. Najwyższą, sięgającą nawet 100% skuteczność obserwowano w zakresie profilaktyki zaawansowanych stanów przedrakowych wywoływanych szczepionkowymi genotypami HPV u osób bez wykładników aktualnego i uprzedniego zakażenia22,26,27. W przypadku HPV4 w połączonej analizie trzech badań klinicznych II/III fazy skuteczność w stosunku do śródnabłonkowych zmian dużego stopnia szyjki macicy (CIN2+), pochwy/sromu (VaIN/VIN 2+) wywołanych przez typy szczepionkowe 6, 11, 16, 18 oszacowano odpowiednio na 98,2% (95% CI 93,3-99,8) oraz 100% (95% CI 82,6-100) u kobiet HPV-DNA i seronegatywnych pod względem typów szczepionkowych22. W kohorcie kobiet bez wykładników uprzedniego/aktualnego zakażenia skuteczność szczepionki 2v w zapobieganiu HPV16/18-zależnym zmianom CIN3+ i CIN2+ wyniosła odpowiednio 100% (95% CI 85,5-100)23 i 89,8% (95% CI 39,5-99,5)24. Skuteczność szczepionki 2-walentnej w zapobieganiu zmianom CIN3+ wywoływanym przez wszystkie genotypy HPV (także niezawarte w szczepionce) wyniosła 93,2% (95% CI 78,9-98,7)23 u kobiet uprzednio niezakażonych. Wysoką skuteczność szczepionki 9v w zapobieganiu stanom chorobowym wywoływanym przez HPV31, 33, 45, 52, 58 wykazano w badaniach porównawczych ze szczepionką 4v18. Skuteczność szczepionki 4v w zapobieganiu HPV6/11/16/18-zależnym zmianom zewnętrznych narządów płciowych u młodych mężczyzn bez uprzednich wykładników zakażenia oceniono na 90,4% (95% CI 69,2-98,1)25, natomiast skuteczność w zapobieganiu zaawansowanym zmianom przedrakowym odbytu wyniosła 74,9% (95% CI 8,8-95,4). Skuteczność szczepionki 2v w zapobieganiu zakażeniom HPV16/18, HPV31/45, HPV31/33/45 w obrębie jamy ustno-gardłowej osiągnęła odpowiednio 82,4% (95% CI 47,3-94,1), 75,3% (95% CI 12,7-93,0) oraz 69,9% (95% CI 29,6-87,1)28.

Efekty populacyjne

Wysoka skuteczność szczepień przeciwko HPV w badaniach klinicznych w zakresie redukcji częstości zakażeń HPV i ich objawów klinicznych ma wpływ na redukcję częstości zakażeń i chorób związanych z HPV, co obliczono nie tylko w modelach29, ale wykazano już w metaanalizach badań populacyjnych9. Opublikowane ostatnio dane angielskie wskazują na zmniejszenie ryzyka zachorowania na inwazyjnego raka szyjki macicy i CIN3 odpowiednio o 87% (95% CI 72-94) i 97% (95% CI 96-98) u dziewcząt zaszczepionych w wieku 12-13 lat30. Blisko 90% redukcję zachorowalności na raka szyjki macicy odnotowano ostatnio także wśród szwedzkich dziewcząt zaszczepionych przed 17 rokiem życia31. W Danii po wdrożeniu populacyjnych, bezpłatnych szczepień przeciwko HPV odnotowano istotny spadek zachorowalności na raka szyjki macicy, szczególnie w populacji, która była zaszczepiona przed 16 rokiem życia32. Skuteczność szczepionki 4v w zapobieganiu kłykcinom kończystym na poziomie populacyjnym oceniono na 74% (95% CI 68-79) w regionie Walencji33. Osiem lat po wprowadzeniu populacyjnych szczepień przeciwko HPV w Australii stwierdzono zmniejszenie częstości występowania porodów przedwczesnych (3,2%; 95% CI 1,1-5,3) oraz urodzeń noworodków z małą masą urodzeniową (9,8%; 95% CI 8,2-11,4), co może być związane ze zmniejszeniem częstości zabiegów resekcyjnych na szyjce macicy u młodych kobiet34. Po wdrożeniu populacyjnych, bezpłatnych szczepień przeciwko HPV przed 16 rokiem życia odnotowano odpowiednio 85 i 78% zmniejszenie ryzyka zachorowania na śródnabłonkową neoplazję dużego stopnia pochwy i sromu w analizie obejmującej ponad 500 000 kobiet35. Wykazanie skuteczności szczepionek przeciwko HPV w redukcji zachorowalności na rzadziej występujące HPV-zależne nowotwory głowy i szyi, sromu i pochwy oraz inne zmiany chorobowe, takie jak nawracająca brodawczakowatość krtani, będzie wymagało dłuższych obserwacji i dużych kohort badanych osób. Dotychczas wykazano blisko 90% redukcję zakażeń HPV16/18/6/11 w zakresie jamy ustnej u szczepionych względem nieszczepionych młodych Amerykanów36.

Szczepienia przeciwko HPV w szczególnych kohortach i sytuacjach klinicznych

Niedobory odporności, m.in. w przebiegu zakażeń HIV i stosowania leków immunosupresyjnych, są najsilniejszym znanym czynnikiem ryzyka nabycia, utrzymywania się i progresji zakażeń HPV do zmian chorobowych (stanów przedrakowych, nowotworów, zmian brodawkowatych)37,38. Wydaje się więc, że osoby immunoniekompetentne mogą odnieść korzyści ze szczepień przeciwko HPV, jednak brakuje wyników dużych prospektywnych badań w tym zakresie.

Chociaż szczepionki profilaktyczne nie mają efektu terapeutycznego, pojawiło się wiele dowodów świadczących o niższym odsetku nawrotów zmian przedrakowych szyjki macicy u kobiet szczepionych przeciwko HPV niż u nieszczepionych39-41. Z obserwacji części autorów niniejszego stanowiska wynika, że Polki diagnozowane i leczone z powodu stanów przedrakowych szyjki macicy są grupą chętnie poddającą się szczepieniom przeciwko HPV. Kobiety te bardzo często pytają prowadzących leczenie ginekologów także o możliwość szczepienia swoich dzieci. Częściowa refundacja daje dodatkową możliwość wykorzystania potencjału szczepień w tej grupie pacjentek.

Do góry