Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Dostarlimab w leczeniu pierwotnie zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Dostarlimab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (mAb – monoclonal antibody) z klasy immunoglobuliny G4 (IgG4), skierowanym przeciwko białku programowanej śmierci komórki typu 1 (PD-1 – programmed cell death-1). Połączenie chemio- i immunoterapii może mieć działanie synergistyczne w leczeniu raka endometrium.

Przeprowadzono badanie III fazy, do którego kwalifikowały się pacjentki z pierwotnie zaawansowanym rakiem endometrium w III lub IV stadium albo chore z pierwszym nawrotem choroby. Uczestniczki zostały losowo przydzielone w stosunku 1:1 do otrzyman...

Spośród 494 pacjentek poddanych randomizacji 118 (23,9%) miało guzy z upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (dMMR – mismatch repair deficient), z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H – microsatellite instability-hig...

Do góry