Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Frukwintynib u pacjentów z opornym na leczenie rakiem jelita grubego z przerzutami

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Istnieje niewiele skutecznych opcji terapii systemowej dla chorych z zaawansowanym, opornym na chemioterapię rakiem jelita grubego (RJG). Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa frukwintynibu – wysoce selektywnego i silnego doustnego inhibitora receptorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGRF – vascular endothelial growth factor receptor) 1, 2 i 3 u pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym RJG.

Do badania kwalifikowano chorych w wieku 18 lat lub starszych (≥20 lat w Japonii) z potwierdzonym histologicznie lub cytologicznie przerzutowym gruczolakorakiem jelita grubego, którzy otrzymali wszystkie obecnie zatwierdzone standardowe terapie cy...

Do góry