Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2013;17(4):1

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Na zakończenie wyjątkowo upalnego w tym roku lata przygotowaliśmy kolejny bardzo interesujący numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum „Gastroenterologia” proponujemy tematy dotyczące zagadnień, z którymi spotykacie się Państwo często w codziennej praktyce lekarskiej. Ujęte w nim problemy zostały przedstawione w sposób przystępny i bardzo przejrzysty, co ułatwi Państwu podejmowanie trafnych decyzji dotyczących diagnostyki i leczenia.

Interesujący jest też artykuł dotyczący zaburzeń kalcemicznych u dzieci, w którym przedstawiono wybrane aspekty kliniczne homeostazy wapniowej, etiopatogenezę, objawy kliniczne, diagnostykę oraz leczenie hipo- i hiperkalcemii.

Zachęcam także do przeczytania artykułu „Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży”, w którym obszernie opisano patogenezę tego zespołu oraz kliniczne konsekwencje, zwracając szczególną uwagę na leczenie, w tym przede wszystkim postępowanie niefarmakologiczne.

Godny polecenia jest dział „Z farmakologią na ty”, w którym opisując mechanizmy działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, przedstawiono miejsce ibuprofenu w farmakoterapii gorączki u dzieci.

Nie mniej ciekawy jest dział „Ostry dyżur pediatryczny”, w którym na podstawie przedstawionych przypadków omówiono zasady postępowania z dzieckiem agresywnym w praktyce lekarza izby przyjęć. Autorzy w podsumowaniu podkreślają, że zachowania agresywne mogą wynikać również z choroby, przy czym nie zawsze z choroby psychicznej. Lekarz zobowiązany jest zatem do przeprowadzenia w miarę możliwości wyczerpującego badania, a przede wszystkim wykluczenia zatruć, zaburzeń neurologicznych i innych przyczyn internistycznych, których pominięcie może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia i życie dziecka.

Zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami, wynikającymi z pełnionej funkcji w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pragnę Państwa poinformować, że nadal trwają prace nad wyceną procedur pediatrycznych, czego doświadczam osobiście jako pracownik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie. Mam głęboką nadzieję, że dobór pacjentów dokonywany przez Centralę NFZ w Warszawie będzie rzetelny (czego niestety nie mogę potwierdzić w przypadku wyboru pacjentów leczonych w naszym szpitalu, w którym wylosowane do analizy pobyty chorych w 80% nie przekraczały trzech dni) i odzwierciedli rzeczywiste koszty leczenia ponoszone przez szpitale, kliniki i oddziały pediatryczne.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry