Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2013

Spis treści

04/2013
Od redakcji
Minisympozjum gastroenterologia
Minisympozjum – gastroenterologia
Zaburzenia endokrynne
Zaburzenia metaboliczne
Ekg dla pediatry
Z farmakologią na ty
Ostry dyżur pediatryczny
Pytania do specjalisty